Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Als u ziektes in de grasmat, planten of bomen constateert, wilt u als beheerder snel weten wat de oorzaak is. Alleen dan is een juiste behandeling mogelijk en kan het risico op verspreiding worden beperkt. Oorzaak en gevolg van bepaalde symptomen zijn echter soms moeilijk uit...
In april en mei is het VEM-gehalte in vers gras altijd hoog. Dit blijkt uit een data-analyse van de Vers GrasChecks van 2008 tot en met 2017. Elk bijna jaar lag de piek van meer dan 1.000 VEM in april. In 2016 was de piek al in maart bereikt. Als gevolg van een vroeg voorjaar,...
Voor een goede indruk van vers gras kunt u zelf Vers grasChecks uitvoeren. Als u de resultaten daarvan combineert met gepubliceerde gegevens, kunt u voor uw eigen percelen een uitgekiend weideplan opstellen of het beste maaimoment kiezen. Waar vroeger Vers grasChecks vooral...
Zodra de maïs is gezaaid, kunt u al inschatten of een bemesting met kali nodig is. Er zijn twee redenen om hier juist nu aandacht aan te besteden. Ten eerste het afnemende drijfmestgebruik en ten tweede een mogelijke verdringing door andere mineralen. Een MestCheck en uw...
Het kiemgetal van water in de veedrinkbak is 25 keer hoger dan in de bron. Dat blijkt uit data van Eurofins Agro, gebaseerd op WaterCheck, het drinkwateronderzoek voor de veehouderij, in het afgelopen jaar. De resultaten van WaterCheck laten zien dat het drinkwater vaak een...

TOEPASSINGEN