Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
Alles wat u over de bodem moet weten Met BemestingsWijzer heeft u inzicht in de beschikbare...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

 “Na 1 juli kan je in de uienteelt niets meer doen aan de bemesting. Het is daarom belangrijk dat je voor de zomer weet wat de toestand van de grond en het gewas is,” stelt Marcel van Hal, uienteler in de Hoekse Waard. “Telen is tegenwoordig precisiewerk en daarbij geldt...
Sporenelementen zijn voor allerlei processen in een gewas van cruciaal belang. Het beschikbare gehalte van verschillende sporenelementen in de bodem is echter een onzekere factor tijdens de teelt. Enerzijds kan de concentratie in de bodem hoger zijn door de droogte van het...
De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Ook nu is er op een groot aantal plaatsen al weer sprake van een neerslagtekort en hebben boeren besloten om de beregening aan te zetten. Als u gaat beregenen, houd dan de kwaliteit van het beregeningswater...
“In de winter besteden wij veel aandacht aan de calciumbemesting omdat calcium bepalend is voor de kwaliteit van onze appels. Tijdens het groeiseizoen wil je weten of het goed gaat. Met BijmestMonitor kan dat. Zo nodig kunnen we bijsturen”, zegt Alouis van der Zandt van FitAppel...
Om te weten of bijbemesten tijdens het groeiseizoen noodzakelijk is, heeft Eurofins Agro de BijmestMonitor ontwikkeld. Dit is een combinatie van grond- en gewasonderzoek tijdens het groeiseizoen. Het onderzoek maakt duidelijk wat de direct beschikbare nutriënten in de bodem zijn...

TOEPASSINGEN