Toepassingen

PRODUCTEN

Checken is beter dan gokken. De Checks van Eurofins Agro geven u zekerheid op tal van...
BemestingsWijzer: alles wat u over de bodem moet weten   BemestingsWijzer is een...
De ziektedruk in een kas zit niet alleen bovengronds. Ziekteverwekkers kunnen zich ook schuilhouden...
Met EquiFeed van Eurofins Agro weet u wat uw paard eet! De samenstelling van hooi of kuilgras(balen...

EXPERTISE

Per 1 januari geldt een verplichte zuivering van al het lozingswater in de glastuinbouw. Veel telers hebben inmiddels maatregelen getroffen. Als u nog twijfelt of u op korte termijn actie moet ondernemen, is het zinvol om een watermonster te nemen. Wilt u weten of uw installatie...
Organische stof bestaat voor een groot deel uit koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P). De verhouding tussen C, N, S en P is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel C in organische...
De schimmel Pestalotiopsis spp. staat volop in de belangstelling. Met name in de vermeerdering van aardbei leven er veel vragen over deze schimmel. Ook in houtige gewassen zoals coniferen komt dit pathogeen regelmatig voor. Eurofins Agro heeft het DNA Multiscan pakket daarom...
Tijdens Manure Resource 2018 hebben de deelnemers gezamenlijk een ‘position paper’ opgesteld. Hierin stellen zij dat mest in de komende jaren steeds meer als een kans dan als een probleem zal worden gezien. Eurofins Agro heeft het paper ondertekend, net als 110 andere deelnemers...
Door het mindere licht in de winter groeien planten anders en is de opbouw van het gewas trager. Daar staat tegenover dat in een koude periode de verdamping wel hoger kan zijn door extra stoken. Dat heeft gevolgen voor de opname van nutriënten en dus voor de optimale...

TOEPASSINGEN