Voorjaarskuilen 2019: 1 op de 5 voorjaarskuilen heeft zwaveltekort

28 juni 2019

Het koude en droge voorjaar heeft gezorgd voor extra zwaveltekorten voor het gras. We zagen het tekort al in het vers gras onderzoek, maar ook de eerste 1000 kuilmonsters geanalyseerd door Eurofins Agro laten dit zien. Wat doet een zwaveltekort met de eiwitkwaliteit van uw kuil?

30 g eiwit minder


Bijna 20% van de kuilen had een lage S-index. Deze lage S-index duidt op een zwaveltekort. Zwaveltekort wordt veroorzaakt door het koude en droge voorjaar. Door gebrek aan vocht en warmte komt de mineralisatie slecht op gang. Waardoor er maar zeer beperkt zwavel (S) vrijkomt uit de bodem en de gegeven bemesting slecht wordt opgenomen.

De gevolgen van zwaveltekort zijn te merken in uw eiwitopbrengst en –kwaliteit in gras. S is voor planten essentieel om stikstof (N) om te zetten in eiwit en de essentiële aminozuren Methionine en Cysteine. Een tekort aan S leidt daardoor gemiddeld tot wel 10% lagere eiwitopbrengst in gras. Naast een effect op opbrengst, zorgt een tekort ook voor een lagere eiwitkwaliteit. Het gras bevat dan minder bestendig eiwit.  De voorjaarkuilen met een lage S-index hebben gemiddeld dan ook een 30 g lager RE-gehalte.

Steeds hogere zwavelgift nodig

Naast een dalende depositie van zwavel uit de lucht dalen ook de gehaltes in de bodem. Dit heeft tot gevolg dat er steeds grotere hoeveelheden S nodig zijn. Met name op de zandgronden, die weinig zwavel vast kunnen houden, is daardoor een steeds hogere zwavel gift nodig.

Heeft een zwaveltekort uw eiwitopbrengst en –kwaliteit beïnvloedt? De S-index op uw kuilanalyse geeft antwoord. Met de S-index kunt u zien of het bemestingsniveau op uw bedrijf dit voorjaar voldoende was of niet.

Wilt u meer inzicht in de zwavelvoorziening met S-index? Laat uw kuil onderzoeken op Voeding Compleet (+ mineralen), dan bent u verzekerd van handvatten voor de volgende snede.