2 redenen voor aandacht kali maïsland

30 maart 2018 - Expertartikel

Zodra de maïs is gezaaid, kunt u al inschatten of een bemesting met kali nodig is. Er zijn twee redenen om hier juist nu aandacht aan te besteden. Ten eerste het afnemende drijfmestgebruik en ten tweede een mogelijke verdringing door andere mineralen. Een MestCheck en uw bodemonderzoek maken het eenvoudig.

Bij een opbrengst van 18 ton droge stof per hectare onttrekt maïs ongeveer 300 kilo kali. In veel gevallen zit er niet genoeg in de bodem om dit te leveren. Uit de grondonderzoeken in 2017 blijkt zelfs dat bijna de helft van het maisland behoefte heeft aan kali.

Minder mest

Organische mest is een belangrijke bron voor kali. Doordat steeds minder drijfmest wordt gegeven, loopt ook de kali-aanvoer terug. U kunt de kali-aanvoer op uw maïspercelen eenvoudig en nauwkeurig meten met MestCheck. Eurofins Agro vermeldt sinds vorig jaar standaard kali op de mestanalyses.

Verdrukking door magnesium

Behalve de hoeveelheid kali hebben ook andere mineralen invloed. Mineralen kunnen elkaar verdringen als er een overmaat van een mineraal in de grond is. Een voorbeeld daarvan is magnesium.

In het bovenstaand voorbeeld is te zien dat er voldoende K-plantbeschikbaar in de grond om de 18 ton ds per hectare te behalen. Maar het magnesiumgehalte is ook vrij hoog. Eurofins Agro houdt hiermee rekening bij het bepalen van het advies. Dit advies staat op pagina 2. In dit voorbeeld is vermeld dat een bijgift van 50 kg kali per hectare per jaar is gewenst.

Kali belangrijk voor opbrengst

Kalium zorgt voor stevigheid in de plant, is belangrijk voor de celspanning en regelt de wateropname en verdamping in snijmais. Bij een gebrek aan kali verkleurt de plant. Het blad krijgt slappe randen en kan later zelfs afsterven. Ook zal de opbrengst achterblijven.