Flinke verschillen in verloop minerale stikstof, wat te doen?

15 juni 2018

Donderdag 14 juni 2018 is weer een meting gedaan van de minerale stikstof in de bodem. Vanaf de eerste meting van deze monitoring steeg de minerale stikstof in het praktijkveld naar 150 kg N/ha.

Dit is het resultaat van de eerste bemesting, er was 170 kg N/ha bemest in het praktijkveld. Vervolgens bleef de voorraad aan minerale stikstof redelijk constant in het praktijkveld en daalde sterk begin juni. In het nulveld daarnaast is goed te zien hoe de mineralisatie van de stikstof in de bodem verloopt. Tot halverwege mei steeg de minerale stikstof in de bodem met ongeveer 30 kg N/ha, gerekend vanaf de eerste meting, en vervolgens daalde ook in het nulveld de minerale stikstof.