Kalium en stikstof in ui gedurende de droogte

18 oktober 2018

De analysecijfers in de periode half april tot half mei 2018 -gemeten met BijmestMonitor- laten zien dat de minerale stikstof (Nmin) in een uienveld kan verdubbelen van nog geen 20 kg/ha tot bijna 50kg/ha. Daarnaast zijn uien onder droge omstandigheden nog steeds in staat om voldoende kali uit de grond te onttrekken.

Dit bleek uit metingen door de afdeling R&D van Eurofins Agro op verschillende proefvelden en in praktijkvelden door heel Nederland met BijmestMonitor.

Stikstof

De droge periode van de afgelopen zomer gaf een lage stikstofmineralisatie. De regen die na de droge periode kwam, resulteerde in een hoge mineralisatie in het najaar. Halverwege augustus werden stikstofgehaltes in de bodem gemeten tot meer dan 200 kg N/ha. Deze cijfers laten zien dat de mineralisatie van stikstof in de bodem sterk afhankelijk is van de temperatuur én van het vochtgehalte in de bodem.

Dit jaar was er tijdens de groei weinig water. Dat leidde niet alleen tot een lagere mineralisatie van stikstof, ook de opname van stikstof bleef achter. De droge zomer resulteerde in lage opbrengsten, hoge stikstofgehaltes in de bodem en lage stikstofgehaltes in de ui. Normaal moet in het najaar de stikstof toch echt in de ui zitten en niet in de bodem.

Kalium

Dit jaar zagen we dat de droogte geen effect had op de kaliopname van de ui. Kaligehaltes in de uien lijken redelijk goed te zijn. In de BijmestMonitor wordt onder andere het gehalte stikstof en kalium gemeten in het gewas en in de bodem. Naast de metingen van de gehaltes wordt ook een waardering gegeven van het gemeten resultaat. Is het gehalte nu hoog, laag, of precies goed?

De metingen uit bemestingsproeven en uit praktijkvelden (monitoring) helpen om de waardering verder te ‘fine tunen’. Hoe hoog moet het niveau aan kali of stikstof in de ui zijn om te zorgen voor een goede opbrengst.

Eurofins Agro kijkt niet alleen naar de opbrengst, maar ook naar kwaliteitsaspecten van het gewas. In uien en in meer gewassen blijkt vaak een relatie te bestaan tussen de minerale samenstelling en verschillende kwaliteitskenmerken. Weerbaarheid is bijvoorbeeld sterk gerelateerd aan het gehalte kali in het loof. Deze informatie gebruikt Eurofins Agro ook om de waardering van de cijfers van BijmestMonitor verder te optimaliseren.

BijmestMonitor geeft inzicht in de nutriëntenstatus van de grond en van het gewas gedurende de teelt. Daarnaast geeft het verslag een bemestingsadvies voor de resterende tijd van het gewas.