"Controle tijdens het groeiseizoen"

23 april 2019

“In de winter besteden wij veel aandacht aan de calciumbemesting omdat calcium bepalend is voor de kwaliteit van onze appels. Tijdens het groeiseizoen wil je weten of het goed gaat. Met BijmestMonitor kan dat. Zo nodig kunnen we bijsturen”, zegt Alouis van der Zandt van FitAppel uit Puiflijk, de Betuwe.

Van der Zandt teelt samen met zijn broer Roland Kanzi’s en Elstar op 38 hectare. Daarnaast heeft het bedrijf ook 1 hectare Peren. De teelt van Kanzi heeft de broers bewust gemaakt van het belang van bemesting voor de weerbaarheid van de bomen en voor de kwaliteit van het fruit.

Van der Zandt vertelt: “In 2012 hebben we een strenge vorst periode gehad. Die heeft er flink ingehakt bij  Kanzi. Met name de éénjarige scheuten stierven massaal af. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een aantasting van ‘vliegende kanker’ ging. Maar dat bleek niet het geval omdat bomen die direct naast elkaar stonden niet allemaal dezelfde symptomen vertoonden. Toen zijn we verder gaan kijken en hebben we grondonderzoek laten uitvoeren.”

Calcium en kalium

Uit het grondonderzoek bleek dat de beschikbaarheid van calcium (Ca) een probleem was. Het  totale Ca-gehalte was weliswaar hoog, maar de bomen konden deze niet opnemen omdat de Ca was vastgelegd in de grond. “Calcium is heel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe scheuten en een boom neemt dit voornamelijk op uit de bodem. Een bladbespuiting is gewoon niet zinvol,” aldus de fruitteler. “We strooien daarom nu iedere winter gips. De pH is hier van nature hoog en dan past kalk niet.”

Sinds een paar jaar laten de broers jaarlijks grondonderzoek uitvoeren. “We hebben de cijfers snel zien veranderen. De beschikbare calcium ging omhoog dankzij de gips. Maar dat niet alleen. Ook de beschikbaarheid van kalium werd beter omdat dit vrij komt uit de CEC als er meer calcium in de bodem is. Kalium is heel belangrijk voor de knopaanleg en voor de kwaliteit van de appels. De kleur en de bewaarbaarheid zijn afhankelijk van het kaliumgehalte.”

Vinger aan de pols

“Behalve gips strooien we ook elk jaar droge koemest. Dat is goed voor de structuur en draagt bovendien bij aan het kaliumgehalte. We doen dus veel voor de bodem en dan wil je wel weten wat dat doet voor het gewas. Wij zijn daarom blij met BijmestMonitor. Zo kan je een vinger aan de pols houden en worden we er in bevestigd dat we het goed doen. Eventueel kunnen we maatregelen nemen als er toch een gebrek dreigt op te treden, maar vooralsnog is dat niet nodig gebleken.”

Monitoring

“Dit jaar doen wij mee in de monitoring van Eurofins Agro. Iedere twee weken worden hier grond- en gewasmonsters genomen. Aan het einde van de teelt laten we ook de appels analyseren. Wij zijn reuze benieuwd naar de verbanden die dan gevonden worden tussen grond en gewas. Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht voor de bodem leidt tot weerbaarder bomen en een betere kwaliteit,” besluit Van der Zandt.