Mg-opname hangt af van K-gehalte in de bodem

16 mei 2019

Uit bemestingsproeven met zaaiui blijkt dat het magnesiumgehalte van het loof lager is bij een hogere kaliumgift. BijmestMonitor geeft inzicht in de plantbeschikbare nutriënten en de opname door het gewas. Zo is de bemesting tijdens het seizoen te optimaliseren.

Magnesium (Mg) is belangrijk in elke teelt omdat het één van de bouwstenen is van bladgroen. Bovendien is magnesium betrokken bij de ademhaling van het gewas en bij de opbouw van eiwitten. Magnesium kan eenvoudig worden toegediend via een bemesting. Het is daarbij zaak om rekening te houden met zowel de levering vanuit de bodem als met de behoefte van het gewas.

Magnesium is op twee manieren aanwezig in de bodem:

Op basis van de bodemvoorraad en de plantbeschikbare voorraad, in combinatie met de pH en textuur, is de levering van magnesium uit de bodem voor een teelt vast te stellen.  De magnesiumgift kan vervolgens worden gesplitst in een basisbemesting voor de teelt en een bijbemesting tijdens de teelt. De basisbemesting kan dan bijvoorbeeld 60% van de totale gift zijn. Gedurende de teelt kan vervolgens de resterende 40% worden gegeven. Hoeveel er gedurende de teelt nog exact moet worden gegeven is na te bepalen met BijmestMonitor.

Proeven met zaaiui

In 2017 en in 2018 zijn in twee proeven met BijmestMonitor in zaaiui uitgevoerd. Het effect van kaliumbemesting op magensiumopname werd in 2017 onderzocht en dat van stikstofbemesting in 2018. Het magnesiumgehalte is daarbij bepaald in zowel het loof als in de grond tijdens de teelt.

 In 2017 werd 0, 100, 200 en 400 kg kalium per ha bemest. De magnesiumgift is in deze proef gelijk gehouden voor de vier kaliumbehandelingen met 37 kg magnesium per ha en ook de stikstofgift is gelijk gehouden met 165 kg stikstof per ha.

In 2018 werd 130 en 180 kg stikstof per ha bemest. De kaliumgift was 92 kg per ha voor beide stikstoftrappen en er is geen magensium bemest op dit perceel.

Uit dit onderzoek blijkt dat de magnesiumopname door het gewas afhangt van kalium in de bodem. Als er veel kalium wordt gegeven, zit er veel kalium aan het CEC en is magnesium in de bodem slecht beschikbaar. De magensiumopname is daardoor laag. Bij weinig kalium gaat de magnesiumbeschikbaarheid juist omhoog en neemt het gewas meer op. Een bemesting met stikstof blijkt de beschikbaarheid van magnesium niet te beïnvloeden.

Een overschot van het ene element kan de opname van een ander element belemmeren. Een onjuiste keuze voor een bemesting kan dit in de hand werken. Met BijmestMonitor is dit te voorkomen.