Veel gestelde vragen over BijmestMonitor

1 mei 2019

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als u een bladbemesting heeft uitgevoerd, bepalen we dus alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.

Waarom is het advies om minder dan 1 ha te bemonsteren voor BijmestMonitor?

Bij monstername groter dan 1 ha kan de mogelijke bontheid van het perceel de resultaten beïnvloeden. Door een klein gebied te bemonsteren, wordt dit probleem grotendeels ondervangen. Wij adviseren bovendien bemonstering op één specifieke, representatieve plek. Deze plek wordt met GPS vastgelegd, zodat een volgende monstername binnen dezelfde teelt op dezelfde plek kan plaatsvinden. Of neem een BijmestMonitor op een goede plek en op een slechte plek. Zo krijg je inzicht in de oorzaak van de verschillen.

Hoe kan het dat ik na twee dagen nog geen uitslag heb ontvangen?

Voor u en voor ons is een correcte analyse van bodem en gewas van groot belang. Bij de bepaling van de nutriëntensamenstelling kunnen de gemeten waarden afwijken van de verwachte waarden. In dit geval voeren wij een heranalyse uit om zeker te zijn hoe hoog het gehalte in werkelijkheid is. Zo bleek in het droge seizoen van 2018 dat er hogere ijzergehaltes in het blad werd gemeten, dan normaal. Heranalyse bevestigde deze resultaten.

Ik heb 100 kg stikstof (N) per ha bemest met KAS, maar ik zie maar 20 kg minerale N per ha terug op het verslag. Hoe kan dat?

Het gewas heeft heel efficiënt N opgenomen. Check voor de zekerheid of u in het gewasdeel hoge N-cijfers ziet. Zo niet, dan kan er veel N zijn uitgespoeld zijn. Als het heel nat is geweest, kan N zijn vervluchtigd. Vaak is de N ook opgenomen door het bodemleven en deze N komt dan later weer vrij.

Is het advies voor bladbemesting of korrelbemesting?

We geven een nutriëntenadvies, maar niet welk product of in welke vorm de meststof moet worden gegeven. In het bodemdeel wordt de pH gemeten, de beschikbaarheid van nutriënten hangt hiermee nauw samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ijzer, zink en mangaan. Overleg met uw adviseur over welke product het beste past.

Ik gebruik dit jaar het land van mijn buurman. Die heeft wel een uitgebreid bodemonderzoek (BemestingsWijzer). Waarom kan ik zijn resultaten niet gebruiken?

De koppeling gaat op basis van klantnummer en GPS, data welke op een ander klantnummer (een ander bedrijf) kunnen helaas nog niet worden gekoppeld aan het betreffende perceel.