50 extra plaatsen beschikbaar in bemestingspilot

18 januari 2017 - Expertartikel

Sinds 17 januari 2017 kunnen veehouders zich aanmelden voor de zogenoemde BEP-pilot. In deze pilot mogen deelnemers evenwichtsbemesting toepassen: de bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) wordt gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. 

In de bemestingspilot is plaats voor 200 deelnemers. Dat zijn er 50 meer dan in 2016. De 150 ondernemers die vorig jaar hebben deelgenomen aan de pilot moeten zich ook aanmelden als ze opnieuw willen meedoen. Zij hebben wel voorrang. Aanmelden kan tot en met 31 januari 2017.

Zoals bekend hebben veehouders voor de bemesting te maken met fosfaatklassen, althans als er gebruik gemaakt wordt van fosfaatdifferentiatie (Flexibele gebruiksnormen fosfaat, flex-P). Veehouders die hieraan niet deelnemen, dienen zich te houden aan de lage, wettelijke normen.

Uitzonderingspositie voor fosfaat

De BEP-deelnemers krijgen een uitzonderingspositie. Doel van de pilot is om ervaring op te doen met evenwichtsbemesting. Het gebruik van de BEP is vooral interessant als deze hoger is dan de generieke norm. Deelname aan de pilot leverde in 2016 gemiddeld bijna 17 kilo fosfaatruimte op. Het is lang niet zeker of extra bemestingsruimte voor fosfaat kan worden ingevuld met dierlijke mest. Dit hangt af wat bepalend is voor de mestafvoer: is dat stikstof of is dat fosfaat?

Behoud bodemvruchtbaarheid

Productmanager Robin Wolf van Eurofins Agro (veehouderij) noemt de pilot van zeer groot belang voor de sector. “Ik denk dat het de inzet van de sector moet zijn om daar naartoe te gaan: naar bedrijfsspecifieke bemestingsnormen, en niet naar generieke bemestingsnormen. Tussen bedrijven, tussen percelen en zelfs binnen percelen zijn er grote verschillen wat opbrengst betreft. Bemesten naar onttrekking is een goede ontwikkeling die ook nog eens wordt vergemakkelijkt door nieuwe innovaties als BodemScout. Het is bovendien een beloning van vakmanschap. Maar het belangrijkste argument: met bemesten naar onttrekking houden we de percelen gezond en vruchtbaar. Dat is iets waar de boer voorop, maar ook de sector en de overheid veel belang aan hechten.”

Bekostiging

De eigen bijdrage voor nieuwe deelnemers die in 2017 mogen deelnemen is € 300,- voor LTO leden. Voor niet LTO-leden is het € 400,- voor niet-LTO leden. Voor bestaande deelnemers blijft het bedrag gelijk aan afgelopen jaar. De pilot wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Zuivel NL.

De BEP-pilot maakt gebruik van de Centrale Database KringloopWijzer en voert op de ingevoerde gegevens nog een extra controle uit. Nieuwe deelnemers moeten, om deel te nemen, de kringloopwijzergegevens van 2014, 2015 en 2016 in de Centrale Database KringloopWijzer hebben staan. Voor ondernemers die het afgelopen jaar ook al deelnamen, gaat het alleen om de kringloopwijzergegevens van 2016.