Terug naar overzicht

Om aaltjes te kunnen beheersen is het essentieel om deze tijdig te signaleren en de soorten te weten. Aaltjesonderzoek maakt gebruik van de modernste en meest betrouwbare technieken. Zo bieden wij een compleet beeld van de schadelijke aaltjes in debodem.

Aaltjesonderzoek is beschikbaar voor:

 • akkerbouwgewassen
 • groentegewassen
 • bloembollen
 • fruitteelt
 • boomkwekerijgewassen
 • veehouderij (gras- en maisland)
 • graszodenkwekerij
 • sportvelden en golfterreinen

Bouwplanadvies
Bij de meeste pakketten kunt u een advies aanvragen voor meerdere gewassen. Het advies geeft informatie over de waardplantgeschiktheid van de opgegeven gewassen en het risico op schade van de gevonden besmettingen. Zo heeft u in één oogopslag een beeld van de aaltjestoestand van het perceel en kunt u doelgericht maatregelen nemen.

Voordelen van het bouwplanadvies:

 • snel duidelijkheid over welk gewas kan worden geteeld
 • handig hulpmiddel voor de planning van de vruchtwisseling
 • nuttige informatie voor een aaltjesbeheersingsplan

Plantparasitaire aaltjes komen door heel Nederland voor op alle grondsoorten. Vaak is een beginnende besmetting niet zichtbaar en kunnen de aaltjes zich onverstoord vermeerderen. Wanneer de aaltjes niet onder controle worden gehouden kan dit leiden tot verschillende schadeposten.

Voorbeelden van schade zijn:

 • Opbrengstschade; Valplekken in aardappelen, lager suikeropbrengst in suikerbieten en uitval van kiemplanten.
 • Kwaliteitsschade; Kringerigheid in aardappelen, knobbels op peen en vergroeiingen van wortels of planten.
 • Beperking in bouwplan; Het niet meer mogen telen van pootgoed of vatbare gewassen op percelen welke besmet zijn verklaard met aardappelmoeheid.
 • Afkeuringen; Afkeuringen van partijen door kwaliteitsschade of het voorkomen van een quarantaineorganisme.
 • Exportbeperkingen; exportverbod op vermeerderingsmateriaal en bloembollen.

Bij aaltjes is voorkomen altijd beter dan genezen. Wanneer een besmetting hoog oploopt kan het zeer lastig zijn om de populatie weer onder controle te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan wortelknobbel- en wortellesieaaltjes die zich op een groot aantal gewassen en onkruiden kunnen vermeerderen. Sommige aaltjes, zoals het stengelaaltje, kunnen lang in de grond overleven en zijn bijna niet weg te krijgen. Naast de economische schade door een aaltjesbesmetting kost het nemen van bestrijdingsmaatregelen ook veel geld. Het uitvoeren van aaltjesonderzoek is een relatief kleine investering die de kwaliteit en opbrengt van uw gewassen waarborgt.

Eurofins Agro loopt voorop op het gebied van moleculaire technieken voor de determinatie van aaltjes. Wij beschikken over een unieke gepatenteerde DNA-database waarmee specifieke DNA-testen gemaakt worden.

Deze testen zijn zeer nauwkeurig en maken het mogelijk om één specifiek schadelijk aaltje in een mengsel van duizenden andere aaltjes op te sporen. Hierdoor is AaltjesAlert een kwaliteitsproduct met een hoge betrouwbaarheid.

Onze aaltjesonderzoeken:

 • Diagnostisch onderzoek DNA: onderzoek naar twintig relevante vrijlevende aaltjes met DNA-techniek. Aanvullend kan LX en/of cysten worden aangevraagd. Hiernaast kan een advies worden aangevraagd voor maximaal vijf gewassen.
 • Diagnostisch onderzoek DNA + microscopie: volledig onderzoek naar alle schadelijke aaltjes. Tevens kan een advies worden aangevraagd voor bepaalde gewassen.
 • AMI (Aardappelmoeheid Intensief): vrijwillig onderzoek naar het aardappelcystenaaltje. Dit is een belangrijke beheersmaatregel van aardappelmoeheid en kan een officiële besmetverklaring voorkomen.
 • Cystenonderzoek: onderzoek naar alle cysten in de grond, waaronder aardappel-, bieten, erwten-, gras- en peencysten.
 • Stengelaaltjes en witrot: keuringsonderzoek voor een vrijverklaring van stengelaaltjes en witrot voor de teelt van eerstejaarsplantuien. Er is ook vrijwillig onderzoek mogelijk en onderzoek van stengelaaltjes in zaad.
 • LX (Longidorus en Xiphinema): keuringsonderzoek voor de vrijverklaring van Longidorus en Xiphinema aaltjes. Dit onderzoek is nodig voor de teelt van vermeerderingsmateriaal van aardbei, kleinfruit en prunus.
 • Organismegericht onderzoek: onderzoek m.b.v. DNA-testen naar bepaalde groepen aaltjes, zoals de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), wortellesieaaltjes (Pratylenchus) en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoriden).

Aanvullend onderzoek

 • Incubatie: aanvullend kan er incubatie worden aangevraagd. Incubatie is relevant voor het aantal wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus) en wordt altijd aangeraden na een laat gewas en voor gewassen met een lage schadedrempel.
 • Plantmateriaal: wanneer een grondmonster wordt genomen tijdens de teelt kan aanvullend plantmateriaal worden ingestuurd. De aaltjes die zich in het plantmateriaal bevinden worden dan ook geanalyseerd.
 • Roofaaltjes: roofaaltjes zijn een goede indicator voor de kwaliteit van het bodemvoedselweb en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Het aantal roofaaltjes kan worden aangevraagd naast het gewasgerichte of diagnostische onderzoek.

Downloads

Hier kunt u alle informatie over EquiFeed downloaden. Zoals onze folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder AM-intensief 09-08-2019
Folder Melo-Intensief 09-08-2019
Folder Stengelaaltjes 09-08-2019
Overzicht DNA-pakketten 09-08-2019