Aandacht voor bodemleven

13 november 2017 - Expertartikel

In de bodem leven miljarden organismen, van -voor ons- onzichtbare bacteriën, schimmels en andere eencelligen tot duidelijk herkenbare regenwormen en engerlingen. Al deze organismen dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid. Eurofins Agro werkt aan parameters om het bodemleven in kaart te brengen.

Bodemleven maakt maar een heel klein deel uit van de bodem. Het belang voor de bodem en het gewas is desondanks enorm. Levende organismen zorgen voor:

Globale bepaling

Eurofins Agro investeert in de ontwikkeling van parameters voor bodemleven De klassieke bepaling van bodemleven is om een kweek te maken van de bacteriën en schimmels die in de bodem aanwezig zijn. Met een microscoop wordt vervolgens een beoordeling gemaakt. Een bezwaar van deze methode is dat slechts vijf tot tien procent van de micro-organismen zo kunnen worden aangetoond. Bovendien is dit een tijdrovende methode.

Een indirecte methode om bodemleven te bepalen is de ‘incubatiemethode’. Eurofins Agro benut deze methode al enige jaren. Bij aanvang wordt in het grondmonster de minerale (plant beschikbare) stikstof (N) gemeten. Vervolgens wordt de grond anaeroob (zuurstofarm) gemaakt. Het aerobe (zuurstofminnende) bodemleven sterft af en het anaerobe bodemleven wordt actief. Het anaerobe bodemleven ‘vreet’ vervolgens het dode aerobe bodemleven. Hierbij komt N vrij. Dit wordt na zeven dagen gemeten. Hoe meer N er vrij komt, hoe meer levend materiaal in de bodem aanwezig was.

Deze methode heet de PMN-methode en wordt op het verslag als bodemleven omschreven. Met deze methode wordt een indicatie van de actieve bacteriën en schimmels in de bodem geven. De bepaling geeft echter geen informatie over de diversiteit van bodemleven en ook niet over de totale microbiële massa.

Nieuwe methoden

Eurofins Agro R&D werkt daarom al enige tijd aan moderne analysetechnieken om meer betrouwbare en routinematig inzetbare informatie over het bodemleven te kunnen geven:

DNA-technologie
Met moderne technologie kan specifiek-DNA voor een bepaalde soort of groep worden aangetoond. Deze methode is snel, betaalbaar en specifiek en wordt verder ontwikkeld.

PLFA-bepaling
Een andere technologie is om de vetzuren in de celmembranen te bepalen. Deze fosfolipidenvetzuren (Phospholipid fatty acids, PLFA) zijn ingebouwd in de celwand en ‘uniek’ voor elk organisme. De bepaling geeft informatie over welke levende organismen in de bodem aanwezig zijn. PLFA van dode organismen wordt snel afgebroken in de grond. De meting geeft daarom inzicht in levend bodemleven Ook deze methode is snel, betaalbaar en internationaal erkend.

BemestingsWijzer zet zo een volgende stap gezet in het informeren over het bodemleven. Naast de activiteit via de huidige methode worden via de PLFA-methode twee indicatoren toegevoegd, namelijk een indicator voor diversiteit van bodemleven en een indicator voor totale microbiële massa. Niet alleen in de literatuur, maar ook uit recente proeven bij mais en aardappelen blijkt dat deze bodemlevenbepalingen voor een significant deel de opbrengst kunnen beïnvloeden.