Aandacht voor drinkwaterkwaliteit

1 juni 2017 - Expertartikel

De meeste veehouders zijn zich goed bewust van het belang van een goede rantsoensamenstelling en voeropname. Het drinkwater krijgt vaak minder aandacht, en dat is een gemiste kans!

Belang van water

Zeker lacterende koeien hebben veel water nodig om hun melkproductie op peil te houden. Als de waterkwaliteit gebreken vertoont, dan drinken de dieren minder en daalt ook de voeropname. Een te lage water- en drogestofopname leidt ertoe dat de melkproductie tegenvalt. Bovendien kunnen bacteriën, schimmels en gisten in het water gezondheidsproblemen geven. Goed drinkwater is dus essentieel voor een goede productie en diergezondheid! Dit geldt overigens niet alleen voor herkauwers, maar ook voor varkens en pluimvee.

Wat voor water?

Bij gebruik van veedrinkwater uit een eigen bron loont het de moeite om de kwaliteit van het bronwater regelmatig te laten testen. De samenstelling van bronwater wordt namelijk beïnvloed door de kwaliteit van het grondwater en eventuele uitspoeling van mineralen.
Koeien in de wei nemen ook slootwater op en hier is in principe niets mis mee. Na mest uitrijden kan het slootwater wel vervuild raken door afspoeling en hierdoor kunnen pathogene bacteriën in het water terecht komen. Uitwerpselen van wilde vogels of ongedierte vormen ook een risico voor de slootwaterkwaliteit.
Veel mensen gaan ervan uit dat leidingwater per definitie prima is. Waterleidingbedrijven leveren inderdaad uitstekende kwaliteit drinkwater, maar op een veehouderijbedrijf kunnen toch problemen ontstaan, bij voorbeeld als de leidingen erg lang zijn of als er plekken zijn waar het water lang blijft staan. Als het dan ook nog warm weer is, kunnen bacteriën, schimmels en gisten zich gemakkelijk vermenigvuldigen en biofilms vormen in de leidingen.

Controle loont

De kwaliteit van het drinkwater van uw dieren heeft een grote invloed op de voeropname, de diergezondheid en de productieresultaten. Aandacht voor drinkwater loont!
Bij Eurofins Agro kunt u uw veedrinkwater - leidingwater, bronwater of slootwater - laten analyseren op chemische, microbiologische en fysische eigenschappen. De uitslagen worden vergeleken met toetsingswaarden en voorzien van conclusies en aanbevelingen gerapporteerd. Eurofins Agro biedt vier pakketten voor drinkwateronderzoek: Informeer naar de mogelijkheden doe er uw voordeel mee!