Aanvullende reactie bodemanalyses Eurofins Agro

6 juli 2018 - Expertartikel

Naar aanleiding van een recente publicatie in de Boerderij onderstreept Eurofins dat de meetmethode van bodemmonsters volledig past binnen de wettelijke kaders.

Er wordt door ons geaccrediteerd laboratorium in duplo getest. De werkvoorschriften voor de bepaling van het P-Al-getal bieden volgens in de Staatscourant, nr. 20342 van 30 december 2009 ruimte om ook een vergelijkbare methode toe te passen zoals de NIRS, mits aangetoond vergelijkbaar. Dit is tevens in lijn met het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, WOt-technical report 39. Eurofins Agro gebruikt de ruimte die de wet biedt om de analyses te verrijken met aanvullende landbouwkundige informatie.

De NIRS-techniek biedt de mogelijkheid veel bodemvruchtbaarheidsparameters te meten, bijvoorbeeld organische stofkwaliteit, pH, de granulaire fractie en de bodemvoorraad van nutriënten. De conformiteit van deze meetmethode wordt aangetoond in dit validatierapport. Deze unieke combinatie van wettelijke bepalingen en landbouwkundig inzicht, draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de sector.

Voor de pers:
Voor vragen kunt u contact opnemen met de perscoördinator van Eurofins Agro
telefoonnummer +31 6 52002122