Advies overzichtelijk gebundeld

13 november 2017 - Expertartikel

BemestingsWijzer zet voortaan alle adviezen op een overzichtelijke manier bij elkaar. Afhankelijk van de situatie wordt een bodem- en/of een gewasgericht advies gegeven. Zo is bemesting op maat mogelijk.

BemestingsWijzer maakt onderscheid tussen een advies voor reparatiebemesting (bodemadvies) en een teeltadvies (gewasadvies). Als u alleen een gewasgericht advies wilt (dus zonder bodemreparatie), bijvoorbeeld in het geval van huurpercelen, moet u dit vooraf aangeven. Het advies wordt gegeven in kg nutriënt per ha in de eenheid van de kunstmestzak. De vertaling van kg per hectare naar kg per perceel en de keuze van de meest geschikte meststof en het moment van toediening  kunt u vervolgens zelf, of in overleg met uw adviseur invullen.

Bodemgericht of gewasgericht

Het bodemgerichte advies geeft aan wat er nodig is om de voorraad fosfaat en kali in de bodem te repareren, hoe de pH op peil te brengen is en hoe de structuur, de pH en de kwaliteit van de organische stof te verbeteren is.

Een gewasgericht advies is beperkt en geeft aan hoeveel het gewas moet worden bijbemest. Het is wel zaak om zich te realiseren dat de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn naar beneden gaat als alleen het gewasgerichte advies wordt gevolgd.

Aandacht voor zwavel

Met name zwavel is een punt van aandacht in de nieuwe bemestingsadviezen.  De afgelopen jaren is op verschillende gronden het totale gehalte zwavel gedaald, zoals zand- en kleigronden (zie onderstaande figuur). Deze daling is goed te verklaren uit het feit dat de zwaveldepositie de afgelopen jaren sterk is verminderd. Dertig jaar geleden kwam er nog zo’n 50 kg/ha aan zwavel vanuit de lucht, terwijl dat tegenwoordig minder dan 5 kg zwavel/ha is. Hierdoor daalt het aandeel zwavel in de grond, met als gevolg dat er ook minder zwavel mineraliseert gedurende de teelt. Er is daardoor dus minder zwavel beschikbaar voor opname door het gewas. Vooral in het vroege voorjaar kan een aantal gewassen wel wat extra zwavel gebruiken, denk aan tarwe of aan de eerste snede van het gras.