AM-onderzoek: groter monster, zelfde betrouwbaarheid

29 augustus 2016 - Expertartikel

Eurofins Agro voert een verbeterslag door in het AM-intensief onderzoek. Door middel van grotere monsters kan het perceel altijd in gelijke stroken worden verdeeld en het juiste bemonsteringsraster worden aangehouden. Dit komt de efficiëntie en de betrouwbaarheid ten goede.

De kwaliteit blijft daarbij zoals u gewend was: goed en betrouwbaar. Het waarborgen en mogelijk verbeteren van kwaliteit staat altijd voorop bij Eurofins Agro. Monstername is daarbij een erg belangrijk en dient zorgvuldig te gebeuren. Veruit het grootste deel van de betrouwbaarheid van het AM-onderzoek wordt namelijk bepaald door de monstername in het veld. Daar worden per direct dan ook een aantal verbeteringen doorgevoerd.

 

 

Bemonsteringsraster is bepalend

Natasja Poot, productmanager bij Eurofins Agro, licht de verandering toe. “Vanaf nu bieden we de mogelijkheid aan om AM-monsters van maximaal 1500 ml te verwerken. In voorgaande jaren was het volume van een AM-monster 600 ml. Percelen tot 375 meter lang (in de bewerkingsrichting) worden verdeeld in gelijke stroken van 6 meter breed en worden van perceelrand tot perceelrand bemonsterd. Vervolgens wordt er elke 5 meter een prik genomen. Het vasthouden aan het bemonsteringsraster van 6 bij 5 meter is bepalend voor de betrouwbaarheid van het AM-onderzoek.”

Betrouwbaarheid altijd hetzelfde

De flexibiliteit in de grootte van het monster is belangrijk. Natasja Poot: “Daardoor kan er vast worden gehouden aan het bemonsteringsraster van 6 bij 5 meter.  Het aantal monsters per hectare kan  fluctueren afhankelijk van de vorm van het perceel, maar de betrouwbaarheid blijft altijd gewaarborgd. Het maakt niet uit of de monsternemer 30 steken neemt over een strook van 150 meter of 60 steken over een strook van 300 meter. De verzamelde hoeveelheid grond en het aantal steken per hectare blijft gelijk.”

Meer informatie over de detectiekans bij AM-onderzoek leest u in het artikel Detectiekans AM-onderzoek: hoe werkt het?

 

 

Maatregelen nemen in de hele lengte

Met het oog op de betrouwbaarheid heeft een monster van maximaal 1500 ml voordelen. Bij monstername in 600 ml wordt een perceel dat langer is dan 150 meter opgesplitst in meerdere stroken (zie figuur 1). Het kan voorkomen dat er in dit geval in de voorste strook een besmetting wordt aangetoond en in het verlengde van het perceel in tweede of de achterste strook niet. Dit kan een schijnbetrouwbaarheid geven omdat lijkt dat het achterste gedeelte van het perceel vrij is en geen maatregelen genomen hoeven te worden. Het is echter beter om altijd de hele lengte van het perceel als besmet te beschouwen. De kans is namelijk groot dat de besmetting al over de lengte in de bewerkingsrichting is uitgesmeerd met bijvoorbeeld grondbewerking of het rooien van de aardappels. Een dergelijke puntbesmetting achter in het perceel zit nog onder de detectiegrens van het meest betrouwbare AMI 100-onderzoek. Het kan een aantal aardappeljaren duren totdat deze besmetting is uitgegroeid naar een haard die met een hoge detectiekans wordt aangetoond met AMI-100.

 

Korting op AMI-1500 ml

Met het oog op de betrouwbaarheid en efficiency adviseren wij u het AM-onderzoek in monsters van 1500 ml te laten uitvoeren. Doordat de monstername efficiënter kan worden uitgevoerd, krijgt u hierbij 2,50 euro korting per hectare. U kunt dit aangeven bij uw rayonmedewerker of monsternemer.