Analyse op PFAS, PFOS en PFOA

2 oktober 2019 - Akkerbouw - Glastuinbouw - Veehouderij - Loonwerk en tranport

De term PFAS duikt steeds vaker op in de (agrarische) pers. Reden hiervoor is de presentatie van het tijdelijk handelingskader voor grond en baggerspecie met PFAS-verontreinigingen door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli 2019. Ook Eurofins Agro krijgt sinds een aantal weken aanvragen voor analyses op deze stoffen en dan vooral in compost. 

PFAS is de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylverbindingen, pefluoroctaansulfonaat- (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA)-verbindingen. Deze stoffen zijn vet- en waterafstotend en worden daarom graag gebruikt in allerlei toepassingen zoals voedselverpakkingen, bak- en kookgerei, kleding en verf. Naast PFAS-verbindingen is er ook vraag naar de analyse op GenX, een technologie voor de productie van coatings die wordt gebruikt ter vervanging van PFOA.  

Deze groep stoffen is zeer schadelijk voor het milieu. Als zij als verontreiniging in compost, grond of baggerspecie terecht komen, zijn ze erg persistent. Ze breken daar nauwelijks biologisch af en kunnen onder bepaalde omstandigheden heel mobiel zijn. Bouwbedrijven verwachten ernstige problemen met deze verbindingen. Meer informatie hierover is bij de NOS te lezen.

Analysepaketten

Eurofins Agro kan in grond en compost een analyse voor eigen oriëntatie laten uitvoeren op PFAS, PFOS, PFOA en GenX. Er zijn daarvoor twee verschillende onderzoekspakketten beschikbaar:

Het PFAS-pakket omvat alle verbindingen die vereist zijn voor het handelingskader voor grond en baggerspecie (AP04-wetgeving). GenX kan als apart pakket worden aangevraagd.

Voor meer informatie over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met:

Grond: klantenservice.agro@eurofins.com of telefoon 088 876 1010
Compost
: klantenservice.mest@eurofins.com of telefoon 088 876 1006 
Substraten: 
horti@eurofins.com  of telefoon 088 876 1014

Wilt u meer weten over de regelgeving rond om PFAS kijk dan op de volgende websites:

https://www.cumela.nl/elf-vragen-over-tijdelijk-handelingskader-pfas
https://www.rivm.nl/pfas/bodem/vragen-en-antwoorden
https://www.expertisecentrumpfas.nl/