Analyses voor een stabiele biogasinstallatie

7 maart 2017 - Expertartikel

Een stabiel fermentatieproces is van groot belang in een biogasinstallatie. Eurofins Agro levert analyses van substraat, het fermentatieproces zelf  en de digestaat om het hele proces, van begin tot eind te monitoren.

Als een fermentatieproces ontregeld wordt, is het heel ingewikkeld om dit weer stabiel te krijgen. Het risico is groot dat de hele installatie weer opnieuw moet worden opgestart. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, en daar helpen de analyses bij die de input, het proces en de output monitoren. Uiteraard is de analyse van de output (digestaat) ook belangrijk om andere redenen, zoals bij het gebruik van digestaat als dierlijke of organische meststof (afhankelijk van de substraat/biomassa die is ingevoerd).

Expertise biogasanalyses

In Duitsland is komt het gebruik van biogasinstallaties veel meer voor dan in Nederland. Om deze reden werken we samen met onze Eurofins-collega’s in Parchim die veel expertise in huis hebben. U kunt dus bij ons terecht voor analyses vooraf, tijdens en na het vergistingsproces: