Begint u al met mais beregenen?

28 juni 2019 - Expertartikel

Door de droge zomer van 2018 was de grondwaterstand al erg laag, en is er weinig en slechte kwaliteit mais geoogst. Maar ook nu is het droog en warm en wordt aanhoudende droogte verwacht. Daarom is het noodzakelijk om goed in kaart te brengen wat de vochtbalans op uw percelen is. Wanneer kunt u beginnen met beregenen van de mais?

Sabrina Podesta, accountmanager Veehouderij bij Eurofins Agro geeft antwoord: “Wanneer de maisbladeren elkaar raken, doen de wortels dat ook. Het risico op een luie plant is voorbij, de wortels zitten breed en diep genoeg. De plant heeft nu water nodig om in hoogte te groeien, dus kunt u beginnen met beregenen.” Maar hoeveel beregening nodig is, kunt u berekenen met de pF-curve.

Voorkom Borium tekort

Beregenen is pas rendabel als de kosten worden terugverdiend door hogere gewasopbrengsten. Effectieve beregening voorkomt dat geld wordt verspild aan water en brandstof op percelen die geen extra vocht nodig hebben.

Inzicht in beregening

BemestingsWijzer van Eurofins Agro geeft inzicht in beregening met de pF-curve. De pF-curve geeft drie zaken weer: de hoeveelheid water die de grond maximaal kan vasthouden (de veldcapaciteit), het punt waarop grond het water zo sterk vasthoudt dat plantenwortels het water niet kunnen opnemen (verwelkingspunt) en het punt waarop het vocht in de bodem bij voorkeur moet worden aangevuld om problemen te voorkomen (aanvulpunt). 

De pF-curve is een handig hulpmiddel om de maximale hoeveelheid beregening uit te rekenen en wanneer u moet beginnen. Vaker kleinere hoeveelheden sproeien kan bij voorbeeld kosten besparen en uitspoeling voorkomen. Bedenk wel, hoe lichter de grond, des te lager de maximale gift.  

Check de kwaliteit van het beregeningswater

Als u gaat beregenen, houd dan de kwaliteit van het beregeningswater in de gaten. De kwaliteit van oppervlaktewater kan enorm verschillen. Het gaat daarbij zowel om de chemische samenstelling als om de microbiologische waterkwaliteit. Er kan door slechte waterkwaliteit schimmel en bacteriën verspreid worden, maar ook kan zout schade in het gewas en bodemstructuur veroorzaken.

Ook weten wanneer en hoeveel u moet beregenen? Bestel BemestingsWijzer en bereken de gewenste beregening met behulp van de pF-curve.

Lees onze folder pF-curve voor meer informatie en het stappenplan voor het berekenen van de maximale en actuele beregening van uw gewas.  Let op: bij de bewortelbare laag gaat het om de bemonsterde laag, reken dan met 250 mm.