Bekalking grasland: Let op magnesium

24 oktober 2018 - Expertartikel

Het droge najaar biedt kansen om de pH van uw grasland op orde te brengen. Een goede pH is van belang voor het bodemleven en goede opbrengsten in de komende jaren. Echter wordt er bij het bekalken vaak niet gelet op het magnesiumgehalte van de kalk. Hierdoor komt er veelvuldig een magnesiumoverschot voor.

Een goede calciumbezetting zorgt voor een goede bodemstructuur. Een goede bodemstructuur is cruciaal voor een goede bodembiologie en waterhuishouding. Daarom is het van belang om uw bodem te bekalken.

Met het bekalken verschuift er meer in de bodem dan alleen de pH. De pH kan worden verhoogd door het toedienen van calcium- en magnesiumcarbonaat. Waar het carbonaat met de zuren op het kleihumuscomplex zal reageren, vervangt het calcium of het magnesium de plek het zuur. Op deze wijze wordt ook het calcium of magnesium voorraad in de bodem verhoogd.

Daarnaast wordt er met dierlijke mest ook magnesium aangevoerd. Als u 35 m3 rundveemest aanbrengt op uw grasland brengt u al meer magnesium aan dan dat 10 ton droge stof gras kan onttrekken. Dit staat nog los van de aanvoer van magnesium door kunstmest.

Als u kampt met een magnesiumoverschot in de bodem is het aan te raden om te bekalken met een kalksoort met lage magnesiumgehaltes. Dus kalk die vooral op basis van calciumcarbonaat werkt. Zo kunt u uw magnesiumoverschot tegen gaan.

Bent u benieuwd naar de magnesiumgehaltes in uw grond? Bestel dan BodemCheck of BemestingsWijzer, zo weet u tijdig welke kalk uw grasland nodig heeft.