Benut de plaatsingsruimte maximaal met MestCheck

6 februari 2018 - Expertartikel

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali zit er in de mest in uw put? Onmisbare informatie als u optimaal gebruik wilt maken van uw plaatsingsruimte. Met MestCheck neemt u zelf een monster op het moment dat het u uitkomt. U stuurt dit naar Eurofins Agro en binnen heeft u binnen vijf dagen uitslag.

Over enkele weken mag u weer mest uitrijden. Om optimaal gebruik te maken van de nutriënten in de mest, is het zaak om rekening met de samenstelling daarvan. Deze kan sterk verschillen. Niet alleen per bedrijf, maar ook per put. Zo bevat bijvoorbeeld een put van droge koeien vaak meer stikstof dan een put van jong vee. Het kan nuttig zijn om per put te weten wat de gehaltes zijn en op basis daarvan een bemestingsplan te maken.

Optimaliseer

Uitgaan van een gemiddelde nutriëntensamenstelling kan ten koste gaan van de opbrengst. Zo kan drijfmest met een hoger gehalte stikstof (N) en andere nutriënten het beter worden uitgereden op grond met een hoge opbrengst potentie dan op grond die minder opbrengstpotentie heeft. Optimaal gebruik van alle N in de mest is wenselijk. Niet alleen voor de productie van eiwit, maar ook voor de opname van zwavel (S) en de sporenelementen zoals koper (Cu), kobalt (Co). Niet alleen het N-gehalte is belangrijk. Ook is het zaak om te weten hoeveel kalium (K) in de mest zit. Als u te veel K uitrijdt over het land, neemt het gehalte in het voer toe en dat kan tot gevolg hebben dat de koeien te weinig magnesium opnemen.

Plaatsingsruimte

Bovendien kan uitgaan van een gemiddelde ook betekenen dat u mogelijkheden laat liggen. Onderstaand rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk:

• Stel u heeft zandgrond en u mag 230 kg N/ha uitrijden.
• U heeft 100 koeien en 50 ha grasland. Deze koeien produceren samen 2.700 m3 mest.

Dat betekent dat u als u deze zondermeer uitrijdt, u 54 m3 per ha (= 2.700 : 54) heeft verspreid over het land.

• Stel echter dat uit de analyse van een mestmonster blijkt dat de mest 4 kg N/m3 bevat.
• U mag dan op deze zandgrond 57,3 m3 per ha (= 230 : 4) uitrijden.
• Als u slechts 54 m3 uitrijdt, maakt u niet optimaal gebruik van uw plaatsingsruimte.

Bemonsteren

Als u weet wat de gehaltes van de verschillende nutriënten in de mest zijn, is het mogelijk om het gebruik van de dierlijke mest te optimaliseren. Met MestCheck van Eurofins Agro krijgt u inzicht in deze gehaltes. MestCheck meet namelijk de diverse nutriënten in mest. Ook de hoeveelheid organische stof wordt bepaald. Dit is met het oog op bodemvruchtbaarheid en de opbrengst per hectare het ook zinvol om te weten. Organische stof vergroot de bindingscapaciteit van de bodem den daardoor spoelen nutriënten minder snel uit. Daarnaast draagt organische stof bij aan bodemverbetering.

Handig zelf doen

Eurofins Agro levert handige pakketjes voor MestCheck. U kunt hierdoor op elk moment, wanneer het u het beste uitkomt, zelf een monster nemen van de mest. Dit monster biedt u per post aan voor analyse.  Via de website van Eurofins Agro kunt u de pakketjes eenvoudig bestellen. Het pakketje bestaat uit een doosje met daarin een monsterflesje, een instructieformulier, een orderformulier en een retoursticker. U betaalt pas op het moment dat u de mest voor analyse heeft aangeboden.

Meer weten over MestCheck? Neem contact op met Eurofins Agro via klantenservice@eurofins-agro.com of 088 876 1010.