Benut uw fosfaatcijfers maximaal

10 maart 2015 - Expertartikel

Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. “Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft”, is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro.

Er mag dit jaar opnieuw minder fosfaat bemest worden op bouwland. De normen hiervoor zijn voor 2015 gedaald met 5 kg per hectare. Zie figuur 1. De percelen van akkerbouwers kunnen in drie categorieën vallen: laag (75 kg), neutraal (60 kg) en hoog (50 kg).  Daarnaast kunnen percelen in de categorie ‘arm’ vallen. Dan is een reparatiegift van 120 kg P205 per hectare toegestaan. Dit geldt bij een Pw-waarde die lager is dan 25.


Pw-waarde
Categorie
2014
2015
2016
2017


<25
Arm
120
120
120
120


25 - 36
Laag
80
75
75
75


36 - 55
Neutraal
65
60
60
60


>55
Hoog
55
50
50
50

 

Loop geen fosfaatruimte mis!

“Het is wel zaak om deze cijfers ook daadwerkelijk te benutten en in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de praktijk blijken er nog best veel telers te zijn die dit om welke reden dan ook niet doen. En dat is doodzonde, want als gevolg hiervan valt u automatisch in de hoogste fosfaattoestand en mag dus maar 50 kg fosfaat per hectare bemest worden.”

 

 

Het is al snel lonend

De cijfers van Eurofins Agro laten ook zien dat het voor veel akkerbouwers lonend is om de fosfaatcijfers via de Gecombineerde opgave op te geven. Ruim één op de vijf percelen valt in de categorie laag of arm. Bijna de helft van de percelen valt in de categorie neutraal. Akkerbouwers kunnen bij twee derde van alle percelen meer fosfaat gebruiken dan standaard is toegestaan.


P-toestand
Duingrond
Dekzand
Klei
Rivierklei
Dalgrond
Veen
Löss
Nederland


Arm
2,6
3,1
6,5
14,7
0,9
29,6
8,6
5,5


Laag
18,6
13,3
22
21
14,4
19,4
17,8
16


Neutraal
64,2
34,3
57,3
27,1
58,5
29,6
32,4
44,3


Hoog
14,6
49,3
14,2
37,2
26,2
21,3
41,2
34,3

 

 

Landbouwkundig optimum

Arjan Reijneveld: “Natuurlijk zijn de analyses van de bodem in de eerste plaats belangrijk om landbouwkundig inzicht te krijgen. Dan wil je ook weten of fosfaat beschikbaar is voor het gewas en welke voorraden in de bodem beschikbaar kunnen komen. Daar zijn onze adviezen in BemestingsWijzer en BemestingsMonitor op gericht.” In het artikel Lang niet alle fosfaat in de bodem is beschikbaar leest u hier meer over, of bekijk deze film. “Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om voldoende fosfaat aan te kunnen voeren in het voorjaar. Met name bij de start van het gewas is fosfaat erg belangrijk voor onder andere de wortelontwikkeling. Onmisbaar voor de opbrengst en gezondheid van het gewas.”

 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor fosfaatdifferentiatie voor een of meerdere percelen? Geef dat dan door via de Gecombineerde opgave. Doe dit uiterlijk 15 mei.