Bepaal uw ideale oogstmoment voor maïs!

4 september 2014 - Expertartikel

De maïsoogst staat alweer voor de deur. Het mooie weer van deze week bespoedigt de afrijping. Laat u vooral niet verleiden te vroeg te gaan hakselen. Een goed afgerijpte mais is cruciaal voor een hoge voederwaarde.

In de proefvelden met  vroege mais wordt volgende week al begonnen met de oogst. De spreiding in afrijping is dit jaar groot door het vroege voorjaar. Hoe ver is het bij u?  

Oogst bij meer dan 35% droge stof

Het ideale oogsttijdstip wordt natuurlijk altijd bepaald door een samenspel van factoren. Bijvoorbeeld: Hoe zijn de weervoorspellingen? Hoe is het met de draagkracht? De optimale voederwaarde heeft een maïsgewas ongeveer vanaf 35% droge stof (DS). Dan is de VEM (voedereenheid melk) maximaal. Ook het zetmeelgehalte is vanaf 35% aanzienlijk hoger dan bij lagere gehaltes. Voor zetmeel geldt echter: hoe verder de maïs is afgerijpt, hoe hoger het zetmeelgehalte. Voor de VEM geldt niet dat hoe rijper/droger de maïs is, hoe hoger de VEM. Wanneer de maïs namelijk verder afrijpt, begint de plant af te sterven. Dat gaat ten koste van de verteerbaarheid van de plant. Qua energie wordt dit echter ruimschoots goed gemaakt door het hogere zetmeelgehalte. Zie de grafieken.

 

Bepaal uw oogstmoment

Of uw maïsgewas het gehalte van 35% DS heeft bereikt, kunt u zien aan de maïskorrels. Loop (ver) uw gewas in en neem op een aantal locaties wat kolven/korrels. Snijd de korrels door en kijk waar de zogeheten melklijn loopt (scheiding tussen de harde en zachte korrelinhoud). Met behulp van  onderstaande figuur kunt u dan het percentage droge stof van de korrel en het gewas inschatten.  Wanneer u het percentage droge stof weet, kunt u inschatten wanneer de oogst ongeveer plaats kan vinden. Tijdens de afrijping stijgt het percentage droge stof namelijk ongeveer 2 à 3% per week.

Voorkom pensverzuring: kies voor droge maïs bij hoog maïsaandeel. Voert u een groot aandeel maïs in uw ratnsoen ( meer dan 50%)? kies dan voor droge maïs. Droge maïs (38% DS) is bestendiger en verteert trager.  Zeker in de zomer,  als de maïs onbestendiger wordt in de kuil, kan een groot aandeel onbestendige snijmaïs voor pensverzuring zorgen. Bij drogere mais is dit risico kleiner.

KuilKenner Snijmaïskuil

Het voederwaardeonderzoek KuilKenner maiskuil van Eurofins Agro biedt alle informatie die een veehouder nodig heeft om de mais optimaal te benutten voor de melkproductie. De voerkosten per kg melk blijven daardoor laag.