Bijmesten naar voren halen

21 juni 2018 - Expertartikel

Na een periode met warm zomerweer en plaatselijk extreme buien, is het tijd om extra aandacht te besteden aan de voedingstoestand van de bodem. Op verschillende plaatsen is het nodig het bijmesten naar voren te halen.

Op sommige plekken vielen in mei en begin juni zware buien. Het overvloedige hemelwater heeft twee effecten: een deel van de nutriënten in de bovenlaag spoelt uit en de bodem slaat dicht.

Door het eerstgenoemde effect kan het verstandig zijn het bijmesten voor de derde snede  wat eerder uit te voeren. Ook voor maïs kan het na zware neerslag verstandig zijn eerder dan gepland bij te mesten. Met BijmestMonitor kunt u heel nauwkeurig de bijbemesting van de maïs afstemmen op de actuele toestand van de bodem en het gewas.

Aan het dichtslaan van de bodem valt tijdens het seizoen niet veel te doen. De mate waarin dit gebeurt, hangt sterk af van de hoeveelheid organische stof en calcium in de bodem. In kleigrond is calcium belangrijk voor een rullere structuur. Op zandgrond bepaalt de pH en de hoeveelheid organische stof de bodemstructuur en het vermogen om vocht te reguleren.

Meer informatie over BijmestMonitor