BijmestMonitor uitgebreid

14 maart 2019 - Expertartikel

Met BijmestMonitor heeft u tijdens het seizoen inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en de daadwerkelijke opname door het gewas. BijmestMonitor geeft nu ook een advies voor de komende 4-weken een advies.

Er zijn nieuwe sporenanalyses toegevoegd, de standaardopbrengst waarop de adviezen zijn gebaseerd wordt aangegeven en op het verslag staat of er wel of geen koppeling is met resultaten uit eerder grondonderzoek via BemestingsWijzer is gemaakt.

4-weken advies

Met de combinatie van grond- en gewasonderzoek is het mogelijk om het verband tussen nutriënten in de bodem en de opname door het gewas sneller op te sporen. In 2018 kreeg u een advies voor het hele seizoen. Vanaf dit seizoen krijgt u een advies voor de komende vier weken plus een advies voor de rest van de teelt. U kunt uiteraard óók na vier weken een nieuwe BijmestMonitor aanvragen om nog nauwkeuriger te bemesten.

Sporenelementen uitgebreid

Het bodemonderzoekspakket van BijmestMonitor is dit jaar bovendien uitgebreid met een analyse op het sporenelementen selenium (Se). Se heeft via gras en mais een belangrijk effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee en paarden. Sommige partijen benutten Se als indicator voor de gezondheid van (humaan) voedsel.

Koppeling en standaard opbrengst

Op het verslag staat voortaan ook vermeld van welke standaardopbrengst er is uitgegaan bij de berekeningen. Ook wordt er vermeld of er een koppeling is gemaakt met eerder grondonderzoek. Dit in verband met de nalevering van nutriënten. Als er geen koppeling is gemaakt, dan houden we rekening met de gemiddelde nalevering van uw regio.

Onderzoeksduur 2 dagen

BijmestMonitor is beschikbaar voor ruim 150 gewassen en rassen. Eurofins Agro hanteert een onderzoeksduur van twee dagen. U ontvangt een verslag van één A4 met een bijmestadvies voor zowel hoofd- als sporenelementen. Uw bemestingsadviseur kan kopiehouder zijn en de adviezen met u verder afstemmen op de situatie op uw bedrijf.

Meer weten? Kijk op www.bijmestmonitor.nl of bekijk onderstaande animatie.