BijmestMonitor uitgelegd

2 december 2018 - Video's

BijmestMonitor van Eurofins Agro is het nieuwe bijbemestingsonderzoek dat is gebaseerd op een combinatie van bodem- en gewasonderzoek. In deze animatie wordt kort en krachtig uitgelegd hoe elke agrariër en voorlichter/adviseur hier voordeel van kan hebben.