BodemlevenMonitor nu ook voor tuinbouwsubstraten

12 oktober 2020 - Glastuinbouw

In een gezonde bodem leven miljoenen micro-organismen. Een rijk en actief bodemleven draagt bij aan de bodemstructuur en aan ziektewering. BodemlevenMonitor geeft inzicht in de actieve schimmels en bacteriën in de bodem. 

Dit onderzoek heeft Eurofins Agro dit voorjaar voor buitenteelten geïntroduceerd. BodemlevenMonitor is nu ook voor kasgrond, substraat en (drain-) water beschikbaar. Kasgronden en substraten waarin veel leven zit, zijn productieve teeltmedia. Dankzij de activiteit van het bodemleven vindt er vertering van organisch materiaal plaats en is de grondstructuur beter. Ook is het watervasthoudend vermogen van een kasgrond met veel microbiële activiteit vaak groter.

Weerbaarheid

Kasgronden en substraten met veel microbiele activiteit bieden minder ruimte aan en dus meer weerstand tegen ziekteverwekkers. Een actief wortelmilieu draagt zo bij aan een gezonde plant.

Zorgen voor een actief bodemleven is daarom belangrijk. Dat begint met kennis van het aanwezige bodemleven. BodemlevenMonitor geeft inzicht in een aantal belangrijke parameters. Zo is het mogelijk om verschillende gronden en substraten te vergelijken, het verloop van de activiteit in de tijd te volgen en om het effect van verschillende behandelingen op het bodemleven te bepalen.

Hier vindt u de meest gestelde vragen over BodemlevenMonitor.

Meer weten:

Bodemleven in tuinbouwsubstraten
Gezond bodemleven heeft de juiste organische stof nodig

Of neem contact op met klantenservice, telefoon: 088  876 1014 of e-mail horti@eurofins.com

Bestel BodemlevenMonitor