Bokashi en champost steeds meer in de belangstelling

9 maart 2018 - Expertartikel

Er is een groeiende belangstelling voor organische bodemverbeteraars, zoals champost en bokashi. Eurofins Agro kan deze producten analyseren.

Champost

Champost is een restproduct uit de champignonindustrie. Het bestaat uit een mengsel van paardenmest, stro, kippenmest, gips en veen en heeft dienst gedaan voor de opkweek van champignons. Omdat champost dierlijke mest bevat, valt het onder de Nederlandse Mestwetgeving. Van elk transport moet een Vervoersbewijs worden opgemaakt en ingediend bij RVO.

Voor champost zijn verschillende toepassingen mogelijk. Champost is een efficiëntere leverancier van organische stof dan dierlijke mest. Omdat het product echter onder de gebruiksnormen voor dierlijke mest valt, is een analyse op stikstof en fosfaat noodzakelijk. Champost kan een hoog zoutgehalte hebben en daardoor kan schade ontstaan als het gebruikt wordt vlak voor het planten. Champost kan bovendien een verhogend effect op de pH hebben. Analyse geeft inzicht in de waarde van champost.

Bokashi

Bokashi is een product dat door fermentatie van organisch materiaal wordt gemaakt. Het proces komt oorspronkelijk uit Japen en alle organische materiaal is geschikt voor dit proces. Afhankelijk van de herkomst is de samenstelling erg verschillend.

De bemestende waarde van bokashi is op dit moment een punt van discussie. Het maken van bokashi is een anaerobisch proces. De vraag is hoeveel voedingsstoffen er behouden blijven tijdens de fermentatie en wat de bijdrage kan zijn aan het organische stof gehalte in de bodem. In een recente proef door de St. Proefboerderijen Noord-Nederlandse Akkerbouw (SPNA) bleek dat het organische stofgehalte van de bodem licht steeg na gebruik van bokashi. Op de velden met bokashi werd in vergelijking met onbehandeld een significant hogere N-voorraad, P-voorraad, PW, K-voorraad, K-beschikbaarheid en Mg-beschikbaarheid aangetoond. Het effect van bokashi op het CEC-gehalte was in deze proef niet significant.

Meer weten over de samenstelling van champost of bokashi? Neem contact op met klantenservice.mest@eurofiins-agro.nl of 088 876 1006