Calciumbemesting verbetert interne kwaliteit aardappelen

22 december 2014 - Expertartikel

De aanwezigheid van voldoende plantbeschikbaar calcium in de bodem verbetert de kwaliteit van aardappelen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van Farm Frites, Eurofins Agro, DLV Plant en Yara. Er is een verband tussen calcium en het aantal aangetaste knollen met bruine harten.

Op akkerbouwbedrijf Farm Frites Poland Dwa (Polen) is een driejarige veldproef opgezet om bestaande literatuuronderzoeken in de praktijk te testen. Daarbij wordt onderzocht of de interne knolkwaliteit kan worden verbeterd door middel van calciumbemesting. De resultaten van het eerste proefjaar zijn inmiddels bekend en alle monsters geanalyseerd. Uit de grondmonsters en de kwaliteitsanalyse blijkt dat er bij het ras Russet Burbank een verband is tussen het percentage aangetaste knollen met bruine harten (brown centre) en de plantbeschikbare hoeveelheid calcium in de bodem (figuur 1). Bij het ras Santana lijkt er een trend te zijn, waarbij internal brown spot vermindert door middel van calciumbemesting.

Bodemvoorraad en bemesting

De plantbeschikbare hoeveelheid calcium in de bodem wordt beïnvloed door zowel de bodemvoorraad als de bemesting van calcium. De opbrengst daarentegen lijkt niet te worden beïnvloed door bemesting met calcium voor en/of tijdens de teelt. Wat betreft de aantasting van knollen door holle harten (hollow heart) is er in dit eerste jaar geen verschil waargenomen tussen de verschillende objecten.


Figuur 1: Het verband tussen plantbeschikbaar calcium en het percentage aangetaste knollen met bruine harten.

 

 

Opzet proef

Tijdens de veldproef worden drie objecten met elkaar vergeleken. Een eenmalige calciumgift, die voor het poten wordt toegediend, wordt vergeleken met een bemestingsstrategie bestaande uit twee calciumgiften. Beide objecten worden vergeleken met een nul-object om te kijken wat de mate van aantasting is zonder toevoeging van calcium. Elk object bestaat uit drie herhalingen


Object
Hoeveelheid Ca
Tijdstip van toediening


x 0
0 kg.
 


x 1
75 kg.
Voor het poten


x 2
150 kg.
Eerste gift voor het poten, tweede gift tijdens de periode van knolvulling

 

 

Opbrengst en kwaliteit

De proef is in een perceel aardappelen van het ras Russet Burbank aangelegd. In de verschillende objecten zijn daarnaast stroken met het ras Santana gepoot. Het proefveld krijgt dezelfde behandeling, bestaande uit onder andere bemesting, gewasbescherming en beregening, als de rest van het perceel. Voor de calciumbemesting is gebruik gemaakt van de meststof Tropicote. Tropicote bevat naast calcium ook stikstof in de vorm van nitraat (NO3-). De hoeveelheid stikstof uit Tropicote is verrekend in de totale N-gift, zodat de stikstofbemesting voor alle objecten gelijk is. Voorafgaand en aan het einde van de teelt worden grondmonsters genomen om de bodemtoestand te bepalen. Aan het einde van de teelt zijn monsters van Russet Burbank en Santana genomen. Deze monsters worden gebruikt als indicatie van de opbrengst, voor de analyse van de kwaliteit en het nutriëntengehalte in zowel de schil als de inwendige knol. De kwaliteitsanalyse en verwerking van de resultaten van het eerste proefjaar worden uitgevoerd door Sjoerd Rombout, in opdracht van Eurofins Agro. Alle betrokken bedrijven zijn voornemens de proef nog 2 jaar te herhalen.