Colletotrichum coccodes (zwarte spikkel)

Zwarte spikkel is een schimmel die vooral bekend is in warme gebieden. De schimmel kan gemakkelijk beschadigd of verzwakt plantenweefsel binnendringen. Echter, in sommige gevallen kan de schimmel ook gezonde planten aantasten, zeker wanneer deze voorkomt in combinatie met Pyrenochaeta lycopersici (kurkwortel).

Symptomen
In de substraatteelt worden voornamelijk de wortels aangetast. Aan de planten is dat te zien doordat ze in groei achterblijven. Schors kan makkelijk van de stam worden losgetrokken, waaronder kleine, zwarte rustsporen (0,5 mm) zichtbaar zijn. Met name jonge planten ondervinden groeiremming.

Verspreiding
De schimmel kan zowel op dood als op levend plantmateriaal voorkomen. Om de sporen te laten kiemen is er altijd water nodig en een temperatuur tussen 20-25ºC. De rustsporen kunnen zich snel verspreiden bij een zware plantbelasting.

Gevoelige gewassen: tomaat, paprika, spaanse peper, aubergine, komkommer, etc.