Compact voeren vraagt om droge kuilen

18 augustus 2017 - Expertartikel

'Compact voeren’ helpt om de selectie aan het voerhek te verminderen, omdat alle voedermiddelen intensief met water zijn gemengd. De methode werkt het best met graskuil die droog is ingekuild. Natter inkuilen om de hoeveelheid toegevoegd water de verminderen, heeft een tegenovergesteld effect.

Bij het mengen van het TMR (Total Mixed Ration) volgens het compact-voeren-principe wordt water toegevoegd om de opname te verbeteren. Mengen met water zorgt voor een homogeen rantsoen dat – aan het voerhek – zonder selectie door de koeien wordt opgenomen. Juist dit beperken van de selectie zorgt voor een stabielere melkproductie en een uniforme conditie van de veestapel.

Mengkwaliteit

Maar hoe beoordeel je of een nat TMR-mengsel goed gemengd is? Een eerste visuele check kan al veel informatie geven. Beter is het daadwerkelijk te controleren. Hiervoor kunnen veehouders RantsoenCheck van Eurofins Agro gebruiken. Twee aparte monsters, genomen aan het begin en het einde van het voerhek, geven inzicht in de mengkwaliteit. Zit hier grote variatie in, kijk dan naar de mengtijd, de kwaliteit van de messen, maar ook naar de inhoud (m3) van de mengwagen en het aantal koeien dat ervan wordt gevoerd. Een vuistregel is ongeveer 350-400 kg product of  7-8 melkkoeien per kuub voermengwageninhoud. Is de wagen te klein? Dan kan een keer vaker voeren vaak veel problemen oplossen!

Gebruik droge graskuilen

Bij ‘compact voeren’ wordt water toegevoegd aan het rantsoen. In de praktijk ontstaat dan al snel de gedachte om gras natter in te kuilen. Er is dan minder water nodig om het rantsoen te mengen. Hoewel dit een logische gedachte is, is natter inkuilen geen goede oplossing. Natter inkuilen resulteert namelijk in een hogere afbraaksnelheid in de pens. Onder het plastic zorgen de natte omstandigheden voor een sterke vóórvertering van het gras; er worden meer zuren geproduceerd.
Zeker goed verteerbare kuilen, zoals ook dit jaar weer zijn gewonnen, zijn in combinatie met een laag drogestofpercentage eigenlijk puur krachtvoer.  Rantsoenen met snelle graskuilen moeten worden gecorrigeerd op hun verteringsnelheid. Dat gebeurt vaak met een product als stro. Stro verlaagt weer de voederwaarde van het rantsoen! 

De Penskarakter-figuren op het voederwaarde-verslag maken het verschil tussen een droge en natte voorjaarskuil inzichtelijk. Twee kuilen, met vergelijkbare voederwaarde, maar verschillende drogestofgehalten, verschillen duidelijk in Penskarakter. Dit heeft direct invloed op de benutting van het ruwvoer in de pens.

Zorg voor voldoende d.s.

Er is dus een wezenlijk verschil tussen vochtiger inkuilen enerzijds en achteraf water toevoegen ter verbetering van de rantsoenopname anderzijds. Ons advies luidt daarom, zeker bij voorjaarssneden, kuil niet te vochtig in! Een iets drogere graskuil heeft een beter Penskarakter en zorgt voor een betere ruwvoerbenutting. RantsoenCheck van Eurofins Agro geeft vervolgens inzicht in de mengkwaliteit en de uniformiteit van het rantsoen over de hele lengte van het voerhek.  

Wilt u voederwaarde-onderzoek of RantsoenCheck bestellen, neem dan contact op met onze klantenservice via 088 - 876 10 10 of bestel online.