Cylindrocladium

Een schimmelsoort die de plant infecteert via de huidmondjes in het blad. Vooral vochtige omstandigheden zijn gunstig voor aantasting en verspreiding van sporen.

Symptomen
De schimmel wordt als eerste op de oudere plantendelen aangetroffen. Op de stengels en bladeren ontstaan bruine vlekken. In stek en jonge aanplant kan een stengelvoet aantasting door deze schimmel tot uitval van planten leiden.

Verspreiding
Cylindrocladium verspreidt zich via besmet water. Daarnaast kunnen aangetaste plantendelen sporen verspreiden via de lucht en door middel van teelthandelingen in het gewas.

Gewassen: roos, azalea, etc.