Denk aan scheurmonsters: de regels op een rij

23 april 2015 - Expertartikel

Grasland scheuren voor maïs mag  op de zand- en lössgronden nog tot en met 10 mei.  Tot en met 31 mei mag u nog scheuren als u direct het perceel weer inzaait met gras.  U bent echter verplicht een scheurmonster te nemen, ook als u niet deelneemt aan derogatie. 

De regels voor het scheuren van grasland gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. De voorwaarden voor het scheuren en vernietigen van grasland op klei, veen en zand- en lössgrond zijn opgesteld om te voorkomen dat te veel stikstof uitspoelt. Ook doodspuiten wordt gezien als vernietiging van grasland. 

Het aanvragen van dergelijke scheurmonsters worden tijdens de drukke voorjaarswerkzaamheden makkelijk vergeten. Een overtreding van de regels kan echter leiden tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag (randvoorwaardenkorting). De genoemde regels gelden ook volledig voor bedrijven die geen gebruik maken van derogatie. 

Wanneer verplicht een scheurmonster nemen?

Wanneer u het gewas nog gaat bemesten na het scheuren  (bijvoorbeeld de rijenbemesting van de snijmaïs)  bent u verplicht een  scheurmonster te nemen.  Het monster moet zo kort mogelijk voor de geplande bemesting genomen worden. 

Wanneer is er geen scheurmonster nodig?