Een maat voor kwaliteit organische stof

14 november 2017 - Expertartikel

Eurofins Agro zet een eerste stap richting meer inzicht in de kwaliteit van organische stof. Tot nu toe werd alleen de totale organische stof in de bodem bepaald. Afhankelijk van de kwaliteit van de organische stof, is vervolgens een keuze te maken voor de meest geschikte organische bodemverbeteraar.

Organische stof bestaat vooral uit koolstof (C), stikstof (N), fosfor (P) en zwavel (S). Als de organische stof veel stikstof en zwavel bevat, is dit aantrekkelijk voor het bodemleven (dynamisch). Het bodemleven ‘vreet’ dan graag de organische deeltjes. Daarbij komen stikstof en zwavel vrij en daalt het gehalte organische stof relatief snel. Als de organische stof echter veel koolstof bevat, zoals bij stro, is het moeilijker voor het bodemleven om dit te verteren (stabiel). De samenstelling van de organische stof bepaalt de waarde voor de bodem. Hoe meer koolstof de organische stof bevat, hoe stabieler. Dergelijke organische stof blijft lang aanwezig in de bodem. Dat draagt onder andere bij aan de bodemstructuur en de bewerkbaarheid

Percentage

BemestingsWijzer vermeldt, naast het totale percentage organische stof, nu ook welk percentage uit koolstof bestaat. Dit percentage kan variëren tussen grofweg 30 en 70 procent. Hoe hoger dit getal, hoe stabieler de organische stof in de bodem. De kwaliteit van de organische stof is niet in één seizoen te veranderen, maar op termijn is er weldegelijk effect merkbaar van de gekozen bodemverbeteraar: dierlijke mest, compost, groenbemester of bijvoorbeeld gewasresten. De eigenschappen van deze bodemverbeteraars kunnen op een slimme manier worden benut. 

Meer weten over de kwaliteit van de organische stof in uw bodem? Vraag BemestingsWijzer aan.