Een onafhankelijk mestmonster in 10 stappen

16 januari 2017 - Expertartikel

Bij het laden of lossen van de dikke fractie van mest met de codes 13 en 43 is onafhankelijke bemonstering verplicht sinds 1 oktober 2017. Eurofins Agro werkt hiervoor samen met Certicon Agro*).

Bij de export van mest is bemonsteren tijdens het laden verplicht; bij import moet er worden bemonsterd na het lossen. Voor een correcte en efficiënte afhandeling van de bemonstering doorloopt u de volgende stappen:

1. Vraag bemonstering aan voor 14.00 uur bij Eurofins Agro via planningAP06@eurofins-agro.com. Eurofins Agro maakt een afspraak met u voor bemonstering op het gewenste tijdstip.

2. Eurofins Agro Agro meldt de planning vai Certicon Agro bij de NVWA. 

3. Eurofins Agro meldt bij de NVWA:

4. Op het afgesproken tijdstip is de monsternemer aanwezig om het monster te nemen.

5. Bij bemonstering tijdens laden ontvangt u een uniek monsternummer van de monsternemer. Dit nummer voert u in de AGR-GPS apparatuur van de transporteur in.

6. Bij bemonsteren voor lossen ontvangt u het unieke monsternummer van de leverancier. Dit is de barcode van de lege zak die de chauffeur heeft gescand voor het wegrijden. Deze zak moet u dus tijdens transport meenemen en afgeven aan de monsternemer die deze gebruikt om het monster in te doen.

7. De monsters worden opgehaald bij de monsternemers en vervolgens vervoerd richting het laboratorium in Wageningen of Graauw

8. U stuurt de begeleidingsformulieren naar Eurofins Agro:
Voor Wageningen:  AP06@eurofins-agro.com
Voor Graauw: mestbeleid-ZVL@eurofins.com
Het EDI-formulier stuurt u automatisch in.

9. U ontvangt zoals gebruikelijk zo snel mogelijk de uitslag van de analyses van Eurofins Agro.

10. U ontvangt twee facturen: één voor de onafhankelijke bemonstering en één voor de analyse. De facturen zijn afkomstig van Eurofins Agro Wageningen en Graauw.

*) Certicon Agro voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan het nemen van onafhankelijke mestmonsters. Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport.

 

Wilt u meer weten over onafhankelijke bemonstering? Neem contact op met:

Eurofins Agro Wageningen
Algemene vragen via 088 - 876 1006 of AP06@eurofins-agro.com
Planningsvragen via 088 876 1008 of planningAP06@eurofins-agro.com

Eurofins Agro Graauw
Vragen m.b.t. AP05 en AP06 via 0114 - 383 827 of mestbeleid-zvl@eurofins.com
Overige vragen via 0114 383 836 customerservice-zvl@eurofins.com

*) Certicon Agro voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan het nemen van onafhankelijke mestmonsters. Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport.