Eerste Europese onderzoek Shredlage geeft duidelijkheid

14 september 2016 - Expertartikel

In de Verenigde Staten wordt al bijna 10% van de maïs gehakseld volgens de Shredlage-methode, met grof gehakselde mais. Ook in Nederland is er veel interesse voor de methode. Het eerste Europese onderzoek laat echter nog geen overtuigende cijfers zien.

Het eerste Europese onderzoek naar Shredlage is uitgevoerd in Duitsland op proefboerderij Haus Riswick in Kleve in opdracht van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Het werd uitgevoerd in de periode januari-juli 2016. Voor het onderzoek werden vier groepen van ongeveer 25 melkkoeien verschillend gevoerd:

De onderzoekers van Haus Riswick stellen duidelijke conclusies vast op basis van het onderzoek. Zo laat Shredlage-maïs zich 10% slechter vastrijden. Bij een voersnelheid vanaf 3 meter per week bleven de kuilen koud, maar bij een lagere voersnelheid van 2 meter per week werd de kuil duidelijk warm. De shredlage-methode laat een hogere voeropname zien, maar de melkgift en de gehaltes bleven hetzelfde gedurende het onderzoek. Doordat de voeropname hoger is, was er minder snel sprake van een negatieve energiebalans in het begin van de lactatie.

Aandeel maïs in het rantsoen

De manier van maïs oogsten is uiteraard een managementkeuze die op bedrijfsniveau moet worden bepaald. Robin Wolf, productmanger bij Eurofins Agro, vindt echter wel dat de conclusies uit het onderzoek duidelijk genoeg zijn om rekening mee te houden. “De problemen met het vastrijden en de hogere risico’s op broei in de kuil laten zien dat de methode in ieder geval minder geschikt is voor melkveehouderijbedrijven die weinig maïs voeren. Dit strookt ook met ons huidige standpunt dat je pas grover moet gaan hakselen als het rantsoen voor minstens 50% uit snijmaïs bestaat. Let bovendien op het droge stofgehalte. Hanteer daarbij de richtlijn dat bij grover hakselen het gehalte droge stof maximaal 35% mag bedragen.

Plant uit elkaar getrokken

In tegenstelling tot de gangbare manier van maïs hakselen wordt bij Shredlage de plant uit elkaar getrokken door toepassing van een andere hakseltechniek. De korrels worden daarbij vergruist. Het idee is dat de plantvezels beter behouden blijven en de koe extra moet herkauwen. Hierdoor hoeft er minder structuur aan het rantsoen te worden toegevoegd

Meer onderzoek vereist

“Uiteraard kunnen we op basis van één onderzoek nog geen definitieve conclusies trekken”, vindt Robin Wolf. “De conclusies zijn belangrijk om te delen, maar vervolgonderzoek en praktijkervaring geeft wellicht weer andere inzichten. Het is belangrijk om bezig te blijven met innovatie en nieuwe oogstmethodes. Ook Eurofins Agro wil daaraan bijdragen.”