Eerste kuilen 2014: hoge voederwaarde, snel verteerbaar

24 juni 2014 - Expertartikel

De eerste 1000 voorjaarskuilen van 2014 zijn geanalyseerd. Deze kenmerken zich door een hoge voederwaarde ten opzichte van de voorgaande jaren. Het vroege voorjaar heeft voor hoge bodemtemperaturen, een goede stikstofmineralisatie en snelle groei gezorgd.

De omstandigheden dit seizoen zorgden voor een hoog gehalte Ruw Eiwit (gemiddeld 187 g/kg DS)  en een goede verteerbaarheid (79,7%  met 940  VEM). De kuilen zijn over het algemeen niet te droog ingekuild. Dat heeft gezorgd voor een goede conservering en een beperkte gevoeligheid voor broei.  Uit de nieuwe metingen met Penskarakter blijkt dat de hoge melkzuurproductie en lage pH ook de verteringssnelheid van deze kuilen nog sneller zullen maken, zegt Gerard Abbink. Hij is productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. “In combinatie met de van nature hoge verteerbaarheid maakt dit dat deze kuilen een risico zijn voor pensverzuring.  Een goede balancering in de rantsoenen is daarom van extra groot belang. De kans is anders reëel dat de koeien niet in staat zijn de hoge voederwaarde daadwerkelijk te benutten.”

Spreiding over het groeiseizoen

De mooie afwisseling tussen buien en stabiele droge periodes zorgden ervoor dat de eerste kuilen dit jaar over een wat langere periode gemaakt zijn; in april en in mei.  Er is daardoor ook veel meer variatie in eigenschappen. Zo varieert het percentage droge stof (DS) tussen de 16 en 66. Er zitten ook duidelijke verschillen tussen de vroege aprilkuilen en de latere eerste sneden die in mei gemaaid zijn.

Benutting van kuilen

Eurofins Agro kijkt dit jaar met Penskarakter voor het eerst ook naar de daadwerkelijke benuttingsmogelijkheden van ruwvoer in de pens van de koe. De analyseresultaten laten zien dat met name de aprilkuilen, met een percentage droge stof dat lager is dan 40%, een risico vormen op pensverzuring. De drogere meikuilen (> 40 % DS, met gemiddeld 45% DS) zijn gezonde kuilen met een hoge voederwaarde.

Eerste 1000 kuilen

Eerste kuilen 2014
 
 
2014
2013
 april
mei


Droge stof (DS)
366
319
353
384 384


pH
4,7
4,4
4,6
 4,7

 

 

 

 

 

 

Azijnzuur Ds

11
15
 11
 11


Melkzuur Ds
58
67
 63
 52


VEM
940
906
 951
 922


DVE
73
64
 74
 72


OEB
49
35
 57
 37


Ruw As
111
106
 112
 108


VCOS
79,7
77,1
 80,4
 78,5


NH3-fractie
8,9
9,8
 8,9
 9,0


Ruw Eiwit (RE)
170
150
 178
 159


Ruw Eiwit (RE) totaal
187
166
 195
 174


Rvet
40
39
 40
 39


RC
238
259
 231
 252


Suiker
74
61
 73
 74


NDF
456
489
 441
 482


NDF vert
77,5
73,1
 78
 76


ADF
255
282
 246
 271


ADL
17
21
 16
 18


P
4,2
3,9
 4,4
4,2