Eerste najaarskuilen 2014 prima voor melkvee

13 november 2014 - Expertartikel

De resultaten van de eerste najaarskuilen, met name kuilen uit augustus en september, laten een goede kwaliteit zien. Ze hebben een mooi gehalte ruw eiwit (RE) en een betere VEM-waarde (voedereenheid melk) dan het langjarige gemiddelde. Voor de laatste, meest recente, snedes zijn de verwachtingen anders.

De eerste najaarskuilen zijn iets droger dan de voorgaande jaren.  Dat heeft geleid tot een hoger suikergehalte in de kuil doordat er minder suikers omgezet zijn in melkzuur tijdens de conservering. Het fosforgehalte in de najaarskuilen is niet veel hoger dan de andere jaren. Bij de voorjaars- en de zomerkuilen is dit wel het geval. In het najaar is de mineralisatie doorgaans altijd intensiever, waardoor najaarskuilen gemiddeld genomen al meer RE en fosfor bevatten.

Pensvertering

Wat betreft de pensvertering vanuit de gegevens van Penskarakter lijken de najaarskuilen dit jaar gemiddeld genomen veel op de zomerkuilen. Ze hebben een mooie verhouding tussen penseiwit en verteringssnelheid. Daarmee zijn deze kuilen prima ruwvoer voor zowel melkvee als de overige dieren. Dit komt vooral doordat deze kuilen dit jaar wat droger zijn. Doorgaans bevatten najaarskuilen veel onbestendig eiwit doordat ze vaak door de omstandigheden wat natter ingekuild worden.

 


 
2014
2013
5-jarig gemiddelde


Droge stof
486
442
462


pH
5,1
5,0
5,0

 

 

Azijnzuur

11
11
11


Melkzuur
28
35
34


VEM
878
877
869


DVE
72
72
70


OEB
25
48
33


RuwAs
114
132
126


VCOS %
75,6
76,5
75,7


NH3-fractie %
8,3
8,9
8,9


Ruw Eiwit (RE)
158
178
163


RE totaal
173
196
179


RVet
40
41
40


RC
247
233
242


Suiker
82
64
71


NDF
486
461
476


NDF verteerbaar %
70,0
71,2
70,4


ADF
273
255
266


ADL
22
22
23


P
4,3
4,1
4,2

 

Grote hoeveelheden najaarsgrasHet grasseizoen 2014 is nog steeds niet ten einde door de extreem goede weersomstandigheden. Er worden grote hoeveelheden najaarsgras geoogst dit jaar.  Wat halen we hiermee nog aan kwaliteit binnen? De laatste en meest recente snedes van dit jaar zullen ongetwijfeld een heel andere kwaliteit hebben dan dit gemiddelde. Hoewel het gras op stam nog prima qua kwaliteit was, is het veelal moeilijk geweest om het ruim boven de 30% droge stof in de kuil te krijgen. De verwachting is dan ook dat de laatste snedes behoorlijk onbestendig voer zijn. Deze kuilen kan men het beste benutten door in kleine hoeveelheden in het rantsoen te mengen, zodat er ook voldoende pensenergie tegenover staat om de onbestendige eiwitten te benutten in de koe.

De verleiding is groot om het aan het jongvee te voeren, zeker met de huidige ruwvoervoorraden. Echter is dit met het oog op de stikstofbenutting niet het meest efficiënt. Daarnaast is het niet echt gezond voer voor droge koeien en jongvee. Wanneer deze kuilen aan jongvee en droge koeien gevoerd worden, is het aan te raden om het te mengen met stro of andere structuurrijke voeders/kuilen.