Efficiënter omgaan met nutriënten

6 februari 2018 - Expertartikel

Efficiënter omgaan met nutriënten is mogelijk zonder opbrengstverlies. Dat heeft de top twintig bedrijven in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek aangetoond. De pH van de bodem en het organische stofgehalte blijken daarbij van belang. Beiden vergroten de CEC.

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) zijn de top twintig veehouderijbedrijven - met het laagste bodemoverschot en dus de hoogste efficiëntie -  vergeleken met de rest van de bedrijven in de regio. Aan het project in de Achterhoek en Liemers deden de afgelopen vier jaar 250 bedrijven mee.
De deelnemers in het project lieten hun grond analyseren door Eurofins Agro. Uit deze analyses bleek dat er een duidelijk verband is tussen de pH en de CEC van de bodem en het verbeteren van de mineralenefficiëntie.

pH en CEC
Bij de best presterende bedrijven bleek de bodem-pH met 5,4 significant hoger dan het gemiddelde (5,3). Dit lijkt een klein verschil, maar dat heeft weldegelijk effect. Een hogere pH is gunstig, omdat er dan aan het klei-humus-complex meer ruimte is voor kalium, magnesium en calcium. De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) is daardoor groter. Meer calcium in de bodem is gunstig omdat deze zorgt voor een betere bodemstructuur, meer binding van organische stof en hogere gewasopbrengsten. Onderstaande tabel maakt het effect van een hogere CEC met een rekenvoorbeeld duidelijk. Er wordt in dit voorbeeld uitgegaan van een bouwvoor van 3 miljoen kg.

Tabel 1: De relatie tussen CEC en kalium, magnesium en calcium op deelnemende bedrijven in het project Vruchtbare Kringlopen Achterhoek (bron: Eurofins Agro 2016)

 


CEC
81 mmol/kg
75 mmol/kg
 


K
3,5% = 333 kg/ ha
3,2% = 282 kg/ha
51 kg


Mg
20% = 118 kg/ha
20% = 109 kg/ha
9 kg


Ca
69% = 6719 kg/ha
46% = 4180 kg/ha
4180 kg

*) Het blijkt dat de topbedrijven dankzij de hogere CEC 51 kg/ha kalium meer, 9 kg/ha magnesium en 4180 kg/ha calcium beschikbaar hadden.

Extra organische stof
De CEC is op zandgrond ook te verhogen door het toedienen van extra organische stof. Bij de twintig topbedrijven was de organische stofbalans (OS-balans) in de bodem ook hoger (5,6) dan in de rest van de Achterhoek (5,1). Een betere OS-balans geeft een betere vochthuishouding, een hogere stikstof- en zwavelmineralisatie, actiever bodemleven en betere binding en nalevering van sporenelementen.  “Uitgebreide grondanalyse geeft inzicht in de samenstelling en de toestand van de bodem”, zegt Robin Wolf, productmanager veehouderij. “In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek is gebleken hoe boeren deze kennis kunnen benutten om de bodemkwaliteit te verbeteren.” Hij wijst  op het belang van voldoende ruimte voor organische mest: “Cijfers over de pH en de CEC geven daarbij handvatten om te sturen.”

Meer weten over de CEC en pH in uw bodem? Bestel BemestingsWijzer Compleet of neem contact op met Eurofins Agro via klantenservice@eurofins-agro.com of 088 876 10 10.