Terug naar overzicht

De bodem- en bemestingstoestand van het weiland bepaalt in belangrijke mate de opbrengst, kwaliteit en samenstelling van het ruwvoer. Een goede beschikbaarheid van mineralen en voedingsstoffen in de bodem zorgt ervoor dat uw paard met het gras/hooi een belangrijk deel van de voedingsbehoefte kan dekken. 

Uit onderzoek blijkt dat een paard veel beter mineralen en sporenelementen uit ruwvoer opneemt dan uit voedingssupplementen. Voor de gezondheid en prestatie van je paard is een goed aanbod van mineralen en sporen via ruwvoer essentieel. Met hoogwaardig ruwvoer van uw eigen land stuur je gemakkelijker op een stabiel en compleet rantsoen.

EquiSoil geeft inzicht in de beschikbaarheid van hoofdelementen zoals stikstof en fosfaat, en sporenelementen zoals magnesium en selenium. Verder brengt het de zuurgraad en bodemvruchtbaarheid in kaart. Met het analyseverslag krijgt u duidelijk en helder advies welke meststoffen je het best kunt toedienen.

   
Kerngetallen  
CHEMISCH 
N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, P-buffering, K-voorraad, K-beschikbaar, Ca-voorraad, Ca-beschikbaar, Mg-plantbeschikbaar, Mg-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar, Na-plantvoorraad
Plantbeschikbare sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn, Zn, Si, Mo, Co, Se)
FYSISCH
pH, organische stof + organische stofbalans, koolzure kalk, verslemping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca-bezetting, Mg-bezetting, K-bezetting, Na-bezetting, H+-bezetting, Al-CEC, CEC-bezetting. Structuurdriehoek en textuurdriehoek (klei, silt en zand)
Stuifgevoeligheidsrisico
BIOLOGISCH
Microbiële biomassa, microbiële activiteit, schimmel-/bacterie-ratio
OVERIG
pF-curve (vochtvasthoudendvermogen)
BodemScout (plaatje van bontheid van het perceel)

Downloads

Hier kunt u alle informatie over EquiSoil downloaden. Zoals onze folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder EquiSoil 11-07-2019
voorbeeldverslag EquiSoil grasland 15-05-2020

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >