Eurofins Agro informeert klanten over zwavel

14 maart 2017 - Expertartikel

Eurofins Agro heeft melkveehouders die afgelopen jaar een lage S-index in de graskuil hadden, geïnformeerd over het belang van zwavelbemesting. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij een te lage S-voorziening 10 tot 20% droge stofopbrengst blijft liggen.

Het gaat om klanten die een S-index van lager dan 90 hadden. Zwavel is van belang voor de kwaliteit van gras, voor de vorming essentiële aminozuren. 

Zwavel (S) is net als stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) een noodzakelijke voedingsstof voor gras. Jarenlang werd er niet veel aandacht besteed aan bemesting met zwavel. Dat kwam doordat via depositie (neerslag/uitstoot uit de industrie) voldoende zwavel uit de lucht op het land kwam. In de jaren ’80 was dat nog 50 kg S per hectare. Dat is inmiddels verminderd naar slechts 5 kg per hectare. Gras heeft echter wel zwavel nodig (tussen de 20 en 40 kg voor de eerste snede), terwijl dit nu niet meer automatisch op het perceel komt. 

Zwavel neemt af in de bodem

Het wordt dus steeds belangrijker om te kijken naar wat de bodem levert en wat er bemest wordt. Uit cijfers van Eurofins Agro blijkt dat het S-gehalte in de bodem gestaag afneemt de laatste jaren. De zwavelaanvoer (mineralisatie) uit de bodem is dus ook minder.

De derde manier waarop S wordt aangevoerd, is via mest. Met dierlijke mest wordt er wel zwavel aangevoerd maar het  grootste deel van deze S zit in organische vorm in de mest. Deze zwavel is veelal pas in de tweede helft van het groeiseizoen beschikbaar (gemineraliseerd) voor gras. Bijsturen van de zwaveltoestand via kunstmest wordt dus steeds belangrijker. 

Zwavel is niet alleen van belang voor zand, zavel en kleigronden, maar ook voor veengronden. Dat komt doordat veengronden wat kouder zijn in het voorjaar. Het bodemleven is daardoor niet direct actief en de bodem- (en mest)mineralisatie van zwavel zal achterblijven. 

Het belang van goed bemestingsonderzoek

Een juist bemestingsadvies is te verkrijgen via BemestingsWijzer. Zowel de totale zwvelvoorraad; C/S ratio en S-leverend vermogen als de direct plantbeschikbare voorraad zwavel wordt weergeven bij deze bemestingsanalyse. Ook via de VersgrasCheck kunnen melkveehouders monitoren of onder andere de S-voorziening op orde is. Uiteraard is het eindresultaat van het management beoordelen via kuilvoeranalyses. 

Zwavel is ook van belang voor de opname van andere nutriënten. Door een betere zwavelvoorziening via kunstmest worden ook magnesium (Mg), kalium (K) en calcium (Ca) beter opgenomen.

Heeft u vragen over bemestingsonderzoek? Neem dan contact op met onze klantenservice.