Eurofins Agro innoveert in gewas bemestingsonderzoek

19 juni 2017 - Expertartikel


Genoeg gegeten? Eurofins Agro innoveert in gewas bemestingsonderzoek

Grondonderzoek zegt veel over de toestand van nutriënten in de bodem, maar neemt het gewas deze voedingsstoffen wel voldoende op? Eurofins Agro maakt dat meetbaar met nieuw gewas bemestingsonderzoek. Door tijdens de teelt de bodem te meten, wordt duidelijk of er voldoende voedingstoffen voor een gewas aanwezig zijn.

Het CHECK-onderzoek van Eurofins Agro meet direct de beschikbare nutriënten in de bodem. Productmanager Arjan Reijneveld spreekt van een zogenoemde ‘bord’ bepaling. ‘Wat ligt er aan direct beschikbare nutriënten op het bord. Of een gewas vervolgens zijn of haar bord ook goed heeft opgegeten, maakt een gewas bemestingsonderzoek (zie voorbeeldverslag) inzichtelijk. Hiermee stel je nauwkeurig vast of een gewas daadwerkelijk voldoende nutriënten heeft opgenomen.’

Het gewas bemestingsonderzoek bepaalt droge stof, stikstof (N), zwavel (S), fosfaat (P), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), chloride (Cl), ijzer (Fe), zink (Zn), mangaan (Mn), koper (Cu), kobalt (Co), borium (B) en molybdeen (Mo).* Dit zijn essentiële nutriënten voor plantengroei, een tekort aan een van deze essentiële nutriënten kan leiden tot verminderde weerbaarheid en daardoor kan de groei achterblijven. Het meten van deze nutriënten wordt al vele jaren gedaan, maar tot nu toe zonder dat de cijfers werden beoordeeld.


Beoordeling en bijmestadvies

Labresultaten zijn doorgaans lastig te ontcijferen voor een gebruiker, daarom doet Eurofins Agro voortaan ook een beoordeling van de waardes. ‘Een gebruiker kan niet zoveel met cijfers. Je moet wel heel veel cijfers zien om te kunnen beoordelen of iets laag of hoog is. Nu zetten we het gewoon op de verslagen met de bekende aanduidingen ‘laag’, ‘vrij laag’, ‘goed’, ‘vrij hoog’ en ‘hoog’ in beeld gebracht, legt Reijneveld uit. Dit is voor meer dan 100 gewassen mogelijk: van aardbeien, blauwe bessen, asperges tot appels, aardappelen en tulpen aan toe.

In de toekomst voegt Eurofins Agro daar een bijmestadvies aan toe. ‘Nu wordt het product vooral benut als controlemiddel. Zo kun je bij asperges bijvoorbeeld heel goed zien of er een risico op topverwelking bestaat. Als je verschillende partijen naast elkaar legt, zie je de grote verschillen in onder meer calciumtoestand in de asperge. Als je dan later kijkt naar de kwaliteitsproblemen, zijn de verbanden overduidelijk.’
Het bijmestadvies is geven op basis van de gemeten gehaltes in de plant en juist in combinatie met grondonderzoek is na te gaan of de plant vandaag goed gegeten heeft en of er morgen en daarna nog voldoende aanwezig is in de grond. Juist de combinatie van gewas en grondonderzoek geeft inzicht in de juiste of optimale bemestingsadviezen.

Optimalisatie van productie

Maar er is meer mogelijk met het gewasonderzoek dat kan worden uitgevoerd in knol, bol, stengel, steeltje en blad. Bladsteeltjes in aardappelen is een bekend onderzoek, maar ook in de fruitteelt werken veel specialisten en telers met dit onderzoek. In de witlofteelt wordt het benut om moment van oogsten te bepalen. Reijneveld verwacht dat de service een waardevolle bijdrage zal leveren aan optimalisatie van productie. ‘Zeker in een markt waar opbrengst en bewaarkwaliteit steeds belangrijker worden. Bepaalde klanten trekken er al profijt uit. Zo inventariseren vollegrondstelers de voedingswaarde van producten, want ook de consument heeft voldoende voedingstoffen op zijn of haar bord nodig!’

NB: Via de klantenservice kunt u meer informatie krijgen over gewas bemestingsonderzoek. De monstername kan door Eurofins Agro worden uitgevoerd, of via ‘eigen monstername’. De klantenservice van Eurofins Agro is bereikbaar via 088 - 876 1010 of klantenservice@eurofins-agro.com

*Aluminium en Silicium zijn aanvraagbaar.