Expertdagen Mest | AP06 en NIRS toegelicht

5 oktober 2017 - Expertartikel

Dit jaar organiseert Eurofins Agro in Wageningen twee informatieve Expertdagen over actuele ontwikkelingen in mest. Onafhankelijke bemonstering volgens  AP06 en NIRS (een moderne methode om snel en efficiënt het organische stofgehalte in vaste mest te bepalen) worden toegelicht. De Expertdagen vinden plaats op dinsdag 24 oktober en donderdag 26 oktober.

Per 1 oktober 2017 is het verplicht om vaste mest met daarin codes 13 of 43 te laten bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer. Wat betekent dit voor u en hoe gaat dit in z’n werk? Koos Berghuis, Directeur Certicon, legt de nieuwe regelgeving uit. Organische stof (OS) in mest heeft waarde voor de bodemvruchtbaarheid. Met de NIRS-technologie is het OS-gehalte op een nieuwe, betrouwbare manier vast te stellen. Katrin Oltmer, Productmanager Eurofins Agro, vertelt u meer over de waarde van OS en over de bepalingen.

Programma
14:00-14:30 uur  Inloop
14:30-14:40 uur  Welkom
                          door Ad Merks, BU Manager Manure Eurofins Agro
14:40-15:40 uur Inleidingen:
                          Onafhankelijke monstername mest 
                          door Koos Berghuis, Directeur Certicon
                          Organische stofbepaling met NIRS
                          door Katrin Oltmer, Product Manager Eurofins Agro
16:00-17:00 uur  Rondleidingen door het laboratorium in Wageningen
17:00-20:00 uur  Oud-Hollands Stamppotbuffet

Meld u nu aan!