Fosfaatoverschot? Analyseer volgens de BEX-eisen

7 juli 2015 - Expertartikel

Bedrijven met een fosfaatoverschot zijn sinds 1 januari 2015 verplicht de kringloopwijzer bij te houden. Daarvoor heeft u als basis de BEX-gegevens van de kuilen nodig. In dit artikel zetten we de vereisten voor u uiteen.

Voor KringloopWijzer gebruikt u exact dezelfde ruwvoergegevens als voor de BEX. BEX is de basis van, en geïntegreerd in de KringloopWijzer. In plaats van forfaitaire normen werken deelnemers aan BEX met de werkelijke fosfaat- en stikstofcijfers op hun bedrijf. Hierdoor kunnen ze meer kuubs drijfmest op het eigen bedrijf aanwenden. De KringloopWijzer brengt voor een bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld.

Om deel te nemen aan BEX en dus ook KringloopWijzer, moet van eigen geteeld voer het volgende bekend zijn:

Vergeet bij de kuilanalyses niet de partijopmeting aan te vragen. Een partijopmeting achteraf brengt namelijk extra kosten met zich mee. Wat zijn ook alweer de voorwaarden om aan BEX mee te kunnen doen? We zetten de regels voor u op een rij:

Bemonsteren van partijen en kuilen

Mengkuilen

Eigen geteeld krachtvoer