Fosfaatrechten? Ruwvoer en bodem maken het verschil

10 juli 2015 - Expertartikel

Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekend gemaakt. “Het gaat nu nog meer om efficiency. Een goede benutting van het ruwvoer en de bodem maakt meer en meer het verschil.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken komt met een nieuw systeem om de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen. Per melkveebedrijf komt er een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat. Dat wordt de nieuwe grens aan de groeimogelijkheden in de melkveesector. Volgens het CBS produceerde de veehouderij in 2014 172, 3 miljoen kilo fosfaat. Dat ligt net onder het maximum van 172,9 kilo waar Nederland volgens Europese regels aan gebonden is. De melkveehouderij produceerde 86,1 miljoen kilo, iets boven het plafond van 84,9. Om deze reden kondigt de staatssecretaris de maatregelen aan. Het uitgangspunt voor de toekenning van fosfaatrechten aan de melkveebedrijven is het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2014. Wijzigingen die hierin tussen 2014 en 2 juli 2015 hebben plaatsgevonden kunnen bij de toekenning nog worden meegenomen.

Groei? Meer kg melk per kg P

“Fosfaatefficiëntie wordt essentieel voor het bedrijfsresultaat”, stelt Gerard Abbink. Hij is productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. “Wie fosfaat zo optimaal mogelijk weet te benutten op zijn bedrijf is in staat om meer melk binnen zijn quotum te produceren. De KringloopWijzer biedt daarvoor uiteraard handvatten. Met dit systeem, waar steeds meer veehouders aan deelnemen, wordt de mineralenkringloop op het bedrijf perfect in beeld gebracht. En daarbij zijn bodembenutting en benutting van het ruwvoer de belangrijkste factoren.”

Ruw Eiwit en Fosfor in ruwvoer

Een belangrijke parameter voor de veehouder is de hoeveelheid fosfor in het ruwvoer. Abbink: “Let goed op, want niet alleen de hoeveelheid fosfor in ruwvoer is leidend voor de excretie van fosfaat. De vraag is: hoeveel fosfor voer je in totaal, en hoeveel melk produceer je ermee? Het is de kunst om je bijvoeding aan te passen op je eigen ruwvoer. Bij hogere gehaltes fosfor en stikstof is het mogelijk om te besparen op aankoop  van eiwit. Uiteindelijk gaat het op een melkveebedrijf om efficiëntie. De aankoop van dure voeders is niet nodig als het ruwvoer voldoende bevat. Dat mes snijdt nu dus aan twee kanten; in je fosfaatquotum, en in de portemonnee. Eiwit is immers duur.”

Er is winst te behalen

Uit  diverse projecten omtrent kringloopwijzer blijkt dat 20% van de bedrijven nog gemiddeld 16% ruw eiwit in hun rantsoen gevoerd hebben.  15% is voldoende voor een goede  melkproductie. Daar valt dus nog wat winst te behalen. Benut het eigen ruwvoer, en voer niet overbodig bij. Dan voert u minder P aan op uw bedrijf, en kunt u meer melk produceren binnen het quotum, met lagere voerkosten.