Fosfaatwet 2021 en de nieuwe fosfaatklassen

Per 1 januari 2021 IS de nieuwe fosfaatwet van kracht geworden en gelden er nieuwe fosfaatgebruiksnormen. De nieuwe fosfaatwet kan gevolgen hebben voor de indeling in fosfaatklasse en de plaatsingsruimte van uw perceel/percelen. Eurofins Agro helpt u op weg:

Wijzigingen stikstof- en fosfaatgebruiksnormen definitief

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden

Bereken de plaatsingsruimte voor uw perceel in 2021 

Fosfaatgebruiksnormen Grasland

Fosfaatgebruiksnormen Bouwland

Inventarisatie fosfaatgebruiksruimte per gebied

Wanneer is een extra grondmonster zinvol?

Nieuwe fosfaatwet gebaseerd op twee parameters

Meer weten? Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com of 088 876 1010.

Bemonster mijn perceel