Fysisch onderzoek RHP-substraten aangepast

16 december 2019 - Nieuwsberichten

In overleg met RHP (Regeling HandelsPotgronden) heeft Eurofins Agro het fysisch onderzoek van potgronden, dat wordt uitgevoerd voor het RHP-keurmerk, iets aangepast. Zo zijn de resultaten van het onderzoek door verschillende laboratoria onderling beter vergelijkbaar.

Sinds enkele jaren hanteert Eurofins Agro, in overleg met RHP, bij het fysisch onderzoek een verkorte verzadigingsperiode om de onderzoekduur te verkorten. Onlangs is echter vastgesteld dat bij bepaalde substraten de verzadiging dan onvoldoende kan zijn. De werkelijke luchtgehaltes in de substraten zijn dan soms lager dan de gemeten waardes.

Hogere luchtgehaltes

Voor RHP-gecertificeerde bedrijven betekent dit dat de gespecificeerde luchtgehaltes van substraten in het hogere segment soms iets moeten worden bijgesteld. Bij luchtige substraten (luchtgehalte 20% en hoger) kan de aangepaste bepaling resulteren in een verlaging van het gerapporteerde luchtgehalte tot 5%. Dit is echter niet voor alle substraten hetzelfde.

Aanpassing

Eurofins Agro heeft per 1 januari 2020 de verzadigingsperiode in het fysisch substraatonderzoek aangepast. De analyse voldoet hiermee volledig aan de voorschriften, zoals vastgelegd in het productcertificatieschema RHP. De onderzoekduur van de aangepaste werkwijze ishierdoor helaas met enkele dagen verlengd.

Fysisch onderzoek

RHP heeft diverse onderzoeksmethodieken ontwikkeld en gebruikt ook bestaande methoden om de kwaliteit van substraten voor het RHP-keurmerk te controleren. Fysisch onderzoek is zo’n onderzoeksmethode. Hiermee wordt de fysische geschiktheid van substraten beoordeeld. Er wordt gekeken naar parameters als water- en luchthuishouding en krimp van het substraat. Het onderzoek wordt alleen door RHP-erkende laboratoria uitgevoerd.