Geef het correcte maaimoment op

26 mei 2016 - Expertartikel

Op welke datum heeft u het gras gemaaid? Door de oogstgegevens naast de resultaten van de ruwvoeranalyses te leggen zijn er vaak lessen te trekken voor het inkuilmanagement. Als u de gegevens doorgeeft aan de monsternemer, zorgt hij dat ook deze gegevens op het verslag komen.

De maaidata kunnen ook behulpzaam zijn om te bespreken in bijvoorbeeld studieclubs of met uw adviseur. Ook voor Eurofins Agro is het handig om over deze gegevens te beschikken. We kunnen conclusies trekken uit de gemiddelde uitslagen van alle ruwvoermonsters die bij ons onderzocht worden. Wat was de invloed van het weer op de analyseresultaten? Zo kan Eurofins Agro de sector weer verder helpen met nieuwe inzichten.

Tip: op de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) kunt u de historie van het weer vinden. Welk weer was het de afgelopen jaren toen u de eerste snede maaide? En ziet u een verband met de resultaten? Zo kunt uzelf ook al conclusies trekken.