Gemiddelde cijfers voederwaarde in Nederland

24 februari 2015 - Expertartikel

Het afgelopen groeiseizoen (2014) verliep bijzonder goed. Door de zachte winter en de goede vochtvoorziening zijn er veel nutriënten geleverd vanuit de bodem. Dit laten de gemiddelde uitkomsten van de ruwvoeranalyses mooi zien.

De gewassen hebben zich door deze gunstige omstandigheden, ondanks de lagere bemestingsnormen, uitstekend ontwikkeld. Het heeft geleid tot goede opbrengsten en mooie voederwaardecijfers. Zo was bijvoorbeeld het gehalte ruw eiwit (RE) in de graskuilen van afgelopen jaar het hoogst sinds 2004.

Voor de liefhebbers van onze data zijn de cijfers van de laatste 5 jaar beschikbaar op onze website.