Gips voor eerste snede? Geen goed idee!

25 maart 2015 - Expertartikel

Eurofins Agro krijgt steeds vaker de vraag van veehouders of het een goed idee is om gips te strooien op grasland.  Een toepassing van grote hoeveelheden vlak voor de eerste snede raden we echter sterk af! 

Veel veehouders zoeken naar mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid van hun grasland te verbeteren om meer ruwvoer te kunnen telen.  De bodemstructuur is daarvoor een belangrijk aspect. Voor een goede structuur is een goede bezetting van Calcium (Ca) aan het klei-humus-complex (CEC) van belang. Calcium bindt goed aan de klei en humusdeeltjes maar houdt deze ook op een goede afstand van elkaar. Dit zorgt voor voldoende lucht en ruimte tussen de gronddeeltjes. Kortom, een goede bodemstructuur. (zie ook de structuurdriehoek)

 

 

Soorten kalkmeststoffen

Veel gebruikte meststoffen voor het verbeteren van de calciumtoestand zijn kalkmesttoffen (CaCO3) en gips (vooral Ca en SO3). Kalk verhoogt de pH, gips nauwelijks. Voor gronden met een hoge pH, de kleigronden, wordt daarom veel gips gestrooid in de akkerbouw om te zorgen voor een rulle structuur en goede bewerkbaarheid. Veelal gaat het dan om giften tussen de 5 en 10 ton/ha. Een effectieve methode. 

 

 

Gips op grasland?

Eurofins Agro krijgt steeds vaker de vraag van veehouders en loonwerkers of ze dit op de kleigronden ook op grasland kunnen toepassen.  Om de bodemstructuur te verbeteren zijn grote giften nodig (5-10 ton). Een dergelijke gift voor de eerste snede geven is echter zeer onverstandig omdat dit grote gezondheidsproblemen bij het vee kan veroorzaken.  Gips bevat namelijk veel zwavel. Afhankelijk van de soort gips vaak rond de 50% SO3. 

 

 

Veel te hoge zwavelgehaltes

Bij een gift van 5 ton betekent dit 2500 kg SO3 / ha. Het gras neemt dit erg goed op. Dit  zal leiden tot veel te hoge zwavelgehaltes. Ter illustratie: de gemiddelde jaaronttrekking van grasland is 100 kg SO3.  5 ton gips betekent dus 25 x de jaaronttrekking! Wanneer er meer dan 4 g /kg DS in het rantsoen van uw melkvee zit, krijgt het problemen met de koper- en seleniumvoorziening. Melkziekte en vruchtbaarheidsproblemen kunnen het gevolg zijn. 

 

 

Kleine gift in het najaar

Voor de eerste snede kunt u uit veiligheidsoverweging maximaal zo’n 50 kg SO3 bemesten.  Dat betekent voor gips met 50% SO3 dus maximaal 100 kg gips en dan mag de stikstofmeststof geen zwavel meer bevatten!  In het najaar kunt u wellicht giften tot 250-500 kg  toepassen. Zwavel is namelijk uitspoelingsgevoelig, waardoor een groot deel van  de zwavel in de winterperiode zal uitspoelen. Hierdoor is het gevaar op te hoge gehaltes in de eerste snede beperkter.  Deze giften zijn aanzienlijk kleiner dan de 5 à 10 ton. Om de calciumtoestand van de bodem aanzienlijk te veranderen is het dan raadzaam meerdere jaren achter elkaar in het najaar een kleine gift gips te bemesten. 

Bij gronden met een slechte structuur en een  pH < 6,8 kunt u de calciumtoestand ook efficiënt verhogen met doorsnee kalkmeststof. Daar zitten geen schadelijke hoeveelheden van andere elementen in.

Tip: Ook voor meststoffen geldt: bezint eer ge begint. Kijk bij alle bodemverbeteraars altijd naar de samenstelling voordat u bemest!