Goede afrijping van maïs? Denk aan de bodem

4 mei 2016 - Expertartikel

Eind 2015 kreeg Eurofins Agro van diverse klanten vragen over de afrijping van snijmaïs. Veel maïs was namelijk nog niet voldoende afgerijpt aan het einde van het groeiseizoen. Naast de rassenkeuze is ook het bodembeheer belangrijk voor een goede afrijping.

Het seizoen 2015 kenmerkte zich door kou en droogte in het voorjaar en een natte periode in het najaar. Dit leidde tot lagere VEM- en zetmeelgehaltes in snijmaïs. Veel maïs was nog onvoldoende afgerijpt, zeker in het Noorden van het land. Het oogstmoment uitstellen had lang niet altijd het gewenste effect. De plant was namelijk vaak al afgestorven terwijl de korrel nog niet geheel gevuld was met zetmeel. Als de plant volledig afgestorven is, is de vorming van extra zetmeel nihil. Wachten heeft dan nog weinig zin. Er zijn veel percelen geweest die vorig jaar nooit rijp geworden zijn.  Met zulke omstandigheden worden de verschillen tussen ‘vroege’ en ‘late’ rassen weer goed zichtbaar.

 

 

Kiezen voor een vroeg ras?

Veel vragen die Eurofins Agro binnen kreeg, gingen daar dan ook over. Moet ik voortaan toch weer kiezen voor een vroeger ras? Als u voor zekerheid wilt kiezen, kan dat inderdaad een optie zijn. Hierover kunt u ongetwijfeld meer informatie ontvangen bij uw zadenleverancier. 

 

 

Bodemstructuur

Een ander (onderbelicht) aandachtspunt is de bodem. Op veel maïspercelen is de bodemstructuur niet goed. Door lang te wachten met oogsten is de ondergrond vaak te nat. Er wordt vervolgens met zwaar materiaal geoogst, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de bodemstructuur en nutriëntenvoorziening.

 

 

Enkele tips voor maïspercelen:

1. Leg preventief greppels aan na het zaaien -> Dit is goed voor de ontwatering. Als water lang op het land blijft staan, is dat slecht voor het perceel. Er ontstaat verslemping. Als de laag opdroogt ontstaat er een slempkorst. De korst belemmert de kieming van zaad door luchtgebrek. Bovendien beïnvloedt het de waterhuishouding en draagt het in negatieve zin bij aan erosie.

2. Gebruik niet te zwaar materiaal bij de oogst -> Dit zorgt voor bodemverdichting. In de akkerbouw wordt hier al veel meer rekening mee gehouden. Overleg eventueel goed met uw loonwerker wat de mogelijkheden zijn. Het gaat uiteindelijk om uw percelen. Bodemverdichting zorgt ervoor dat nutriënten minder goed beschikbaar zijn  door het ontstaan van storende lagen en voor  verslemping. Het heeft dus direct gevolgen voor de oogst van de komende jaren.

3. Wissel de teelt van gras en maïs af -> Afwisseling van teelten geeft de bodem meer mogelijkheden om zich te herstellen. Moncultuur van maïs heeft een aantal belangrijke nadelen. Gras draagt meer bij aan de opbouw van organische stof en dus aan bodemvruchtbaarheid. Bovendien is de afwisseling ook goed voor het tegengaan van aaltjesproblematiek en kan een positieve bijdrage leveren in de bestrijding van onkruid. In grasland zijn zwaluwtong en haagwinde goed te bestrijden

4. Denk aan bekalken -> Eén op de drie maïspercelen op zandgrond heeft een pH onder de 5. De optimale pH voor mais op zand ligt rond de 5,5. Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst. Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er regelmatig bekalkt worden. Een onderhoudsbekalking is beter voor de bodem dan een reparatie. Bekalken zorgt ook voor een betere structuur. Het is dus een goede bodemverbeteraar als u met verdichting te maken hebt.